Psychiatrische Afdeling in een Algemeen Ziekenhuis (PAAZ)

Een psychiatrische afdeling in een algemeen ziekenhuis biedt residentiële psychiatrische hulpverlening. Je verblijft er dus meestal dag en nacht. (Sommige PAAZ-afdelingen bieden ook zorg aan via daghospitalisatie.) Vooral volwassenen en ouderen maken hier gebruik van, maar sommige afdelingen nemen ook kinderen en jongeren op. Op de PAAZ kom je meestal terecht via een spoedopname.

Korte opnames

Een PAAZ is gericht op korte opnames bij bijvoorbeeld psychiatrische crisissen en na suïcidepogingen. Je kan er ook terecht voor een kortdurende behandeling van onder andere depressies en andere stemmingsstoornissen,  angststoornissen en verslavingsproblemen

Het team van een psychiatrisch ziekenhuis bestaat uit psychiaters, psychologen, (psychiatrisch) verpleegkundigen aangevuld met bijvoorbeeld ergotherapeuten, bewegingstherapeuten, maatschappelijk werkers …

Terug