Terug aan de slag

Op de website van de VDAB vind je heldere informatie over begeleiding en overheidssteun. Ook lees je er tips van ervaringsdeskundigen over hoe een job te vinden.

Lees meer

Stap voor stap

Ben je volledig arbeidsongeschikt en wil je weer aan de slag? Dankzij het systeem van progressieve tewerkstelling kan dit. Eerst begin je deeltijds te werken en behoud je tegelijk een aanvullende uitkering van het ziekenfonds. Pas als je weer voltijds werkt, valt de uitkering weg. Als na verloop van tijd blijkt dat werken toch onmogelijk is, kan je weer je volledige ziekte-uitkering ontvangen.

Om in dit systeem van progressieve tewerkstelling te kunnen stappen, moet je eerst goedkeuring vragen aan de arts. Met die goedkeuring kan je naar je laatste of een nieuwe werkgever stappen, maar die is niet verplicht om je via dit systeem in dienst te nemen. 

Een duwtje in de rug

Het is niet altijd eenvoudig om na een langdurige periode van inactiviteit weer aan de slag te gaan, ook al ben je erg enthousiast en vol goede moed. Gelukkig zijn er instanties die je een duwtje in de rug kunnen geven. 

Breng zeker een bezoek aan de Werkwinkel bij jou in de buurt. Daar vind je alle organisaties die jou kunnen helpen bij de zoektocht naar een gepaste job, zoals de VDAB. Je kan er ook meer info krijgen over opleidingen die interessant zijn om je kansen op werk te verhogen. Heb je een erkenning als persoon met een arbeidshandicap? Dan krijg je van de GOB (Gespecialiseerde Opleidings, Bemiddelings- en Begeleidingsdienst) aangepaste coaching.

Terug aan de slag na langdurige afwezigheid

Iedereen wil liefst gezond en fit naar het werk. Maar de werkelijkheid is soms anders als je om medische redenen niet meer aan de slag kan. Hoe langer je afwezig bent, hoe kleiner de kans dat je het werk succesvol hervat bij dezelfde werkgever. De federale overheid stelde een brochure samen die je kan helpen om de drempels in je werkhervattingstraject aan te pakken en geeft een antwoord op de volgende vragen: hoe moet ik me ziek melden; welke informatie geef ik aan mijn werkgever; wat gebeurt er tijdens mijn afwezigheid met mijn job; hoe keer ik terug naar het werk als ik hersteld ben? Raadpleeg hier de brochure.

Terug