Andere vormen van hulpverlening

Naast het PAAZ en het psychiatrisch ziekenhuis bestaan er nog andere vormen van hulpverlening zoals therapeutische centra, centra voor psychiatrische revalidatie (voor de behandeling van schizofrenie en stemmingsstoornissen) en centra voor ambulante revalidatie voor kinderen en jongeren (ADHDstemmingsstoornissengedragsstoornissen). 

Een aantal therapeutische centra zijn gericht op een bepaalde problematiek of doelgroep, zoals de afkickcentra voor drugs- en alcoholverslaving.

Terug