Mensen met een langdurige psychiatrische aandoening kunnen zelfstandig wonen, als ze daarbij goed begeleid worden. Deze begeleiding gebeurt door diensten voor begeleid zelfstandig wonen.

Daarnaast bestaan er ook een aantal huizen waar mensen met een psychiatrische stoornis begeleid zelfstandig samenwonen. De jongste jaren is er een evolutie naar ‘individueel beschut wonen’.

Meer info over beschut wonen vind je hier.

Terug