Psychotherapeuten kunnen een aantal technieken toepassen om bepaalde symptomen te verlichten of ter ondersteuning van hun therapie. Het gaat niet om therapieën op zich. Ze kunnen in principe bij elke vorm van therapie als hulpmiddel dienen. Voorbeelden hiervan zijn relaxatietherapieën, zoals autogene training en progressieve relaxatie, hypnotherapie en EMDR. Andere technieken sluiten aan bij een specifieke therapieschool, zoals ACT, mindfulness of exposure.

Acceptance en commitment therapie (ACT) en mindfulness therapie

Acceptance en commitment therapie (ACT) en mindfulness therapie zijn eigenlijk vormen van gedragstherapie (uit de zogenaamde derde generatie). Ze zijn erop gericht stil te staan bij je gedachten, gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen op een bepaald moment. Zo kan je leren te kiezen hoe je met deze gewaarwordingen omgaat, in plaats van er automatisch op te reageren. In deze therapie probeer je niet je gevoelens of gedachten te veranderen. Je accepteert dat ze er zijn, ook al zijn ze moeilijk. Daardoor kan je je veel beter richten op de zaken die je echt belangrijk vindt en die je wil bereiken. 

Exposure

Exposure is ook een vorm van gedragstherapie, vooral gebruikt bij angsten. Angst is geen prettig gevoel, dus is het logisch om het te vermijden als je kan. Een van de manieren waarop mensen dit doen is door het vermijden van situaties die hen angstig maken. Exposure therapie, zoals de naam al doet vermoeden, stelt je bloot aan de situaties of objecten die je vreest. Het idee is dat door middel van herhaalde blootstelling, je een toenemend gevoel van controle over de situatie hebt en dat je voelt dat je angst zal afnemen. 

Autogene training en progressieve relaxatie

Autogene training en progressieve relaxatie zijn erop gericht tot een toestand van rust en lichamelijk welbevinden te komen die je sterker maken om je problemen te lijf te gaan. Je leert een aantal technieken aan die je ook thuis verder inoefent. 

Hypnose

Hypnose kan als hulpmiddel gebruikt worden bij elke vorm van therapie. De bedoeling is om een bewustzijnstoestand op te roepen, waarin de cliënt tegelijkertijd volledig ontspannen en uiterst geconcentreerd is.

Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR)

Bij Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR) wordt de cliënt gestimuleerd om zijn ogen snel heen en weer te wisselen van links naar rechts. Vaak gebeurt dat door een vinger heen en weer te bewegen voor de ogen van de cliënt. Onderzoek heeft uitgewezen dat deze techniek goede resultaten kan opleveren bij het verwerken van traumatische ervaringen, al heeft men nog niet kunnen achterhalen hoe het precies werkt. 

 

Terug