Zelfhulpgroepen en lotgenotencontact

Zelfhulpgroepen voor mensen met een psychische aandoening en/of hun familieleden kunnen een enorme steun betekenen. Mensen die hetzelfde meemaken begrijpen elkaar vaak heel goed. Ze kunnen ervaringen en tips uitwisselen over hoe je beter met een bepaald probleem omgaat. Het fijne is dat je in een zelfhulpgroep onder gelijken bent. 

Veel zelfhulpgroepen verstrekken ook informatie voor het ruimere publiek. Dit helpt het taboe rond de aandoening te doorbreken en de mensen die erdoor getroffen worden uit hun isolement te halen. 

Op Trefpunt Zelfhulp vind je een lijst van alle zelfhulpgroepen in Vlaanderen. 

Enkele belangrijke organisaties en verenigingen:

  • Familieplatform Geestelijke Gezondheid: voor familie van personen met psychische problemen / voor kinderen en jongeren met ouders met psychische problemen (KOPP)
  • Similes: een vereniging voor gezinsleden en nabijbetrokkenen van personen met psychiatrische problemen
  • UilenSpiegel: deze vereniging vertegenwoordigt de patiënten in de geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen
  • Ups & Downs: de vereniging voor chronisch depressieve en manisch-depressieve personen en hun omgeving
  • Vereniging voor Verlegen Mensen (VVM vzw): voor wie enigszins verlegen is, moeilijk nieuwe sociale contacten legt en een grotere assertiviteit zoekt
  • Vlaams Patiëntenplatform: dit is de onafhankelijke koepelorganisatie van patiëntenverenigingen uit Vlaanderen
  • Werkgroep Verder: voor nabestaanden na zelfdoding
Terug