Opvoeding is de basis

Door je kind op te voeden met liefde, positieve aandacht en een duidelijke structuur geef je het de basisvaardigheden mee om een evenwichtig leven te leiden. De meeste ouders voelen spontaan aan wat daarvoor nodig is. 

Soms is opvoeden echter niet zo gemakkelijk, bijvoorbeeld omdat je zelf in een moeilijke situatie zit, omdat het temperament van je kind extra eisen stelt of omdat je kind door een moeilijke fase gaat, zoals tijdens de (peuter)puberteit. 

In dat geval kun je je laten helpen door een beroep te doen op opvoedingsondersteuning. Bij de OpvoedingslijnZitdazo en in de Opvoedingswinkels kan je terecht met je vragen rond opvoeden en vind je steun en begeleiding voor specifieke opvoedingskwesties.

Terug