Een psycholoog heeft aan een universiteit een licentiaatsdiploma of een masterdiploma in de psychologie behaald. Psychologen zijn op diverse terreinen werkzaam: in scholen (bv. schoolpsychologen in het CLB), in bedrijven (bedrijfs- of arbeidspsychologen), in onderzoeksorganisaties, enzovoort. 

Klinisch psychologen hebben een opleiding in de klinische psychologie gevolgd. Daarnaast hebben ze vaak, maar niet altijd, een bijkomende therapeutische vorming gekregen. Een psycholoog mag nooit geneesmiddelen voorschrijven, dat mogen alleen psychiaters omdat zij eerst een opleiding in de geneeskunde gekregen hebben. 

Bij klinisch psychologen kan je terecht voor begeleiding of therapie bij psychische aandoeningen of persoonlijke problemen. Klinisch psychologen werken bijvoorbeeld in het CAW, het CLB, een CGG en in ziekenhuizen en psychiatrische instellingen. Daarnaast werkt een aantal klinisch psychologen (gedeeltelijk) op zelfstandige basis.

Terugbetaling

Therapiegesprekken bij geconventioneerde psychologen worden in bepaalde gevallen en voor een bepaald aantal sessies terugbetaald door het RIZIV.

Meer info: terugbetaald bij de psycholoog

 

Terug