Vermoed je dat je met een psychisch probleem kampt? Neem dan liefst eerst contact op met je huisarts. Hij of zij kent jou immers het beste en heeft een goed zicht op jouw achtergrond en voorgeschiedenis. Als je huisarts je doorverwijst, krijgt hij of zij later ook informatie over je behandeling. Dat voorkomt dat die informatie versnipperd geraakt. 

Je huisarts kan samen met jou de klachten bekijken, zelf een behandelingsvoorstel doen of je doorverwijzen naar een geschikte hulpverlener of instelling. 

Een aantal huisartsengroepspraktijken en wijkgezondheidscentra beschikt ook over een psycholoog waarbij je terecht kan voor (een eerste) psychologische begeleiding.

Terug