De ZorgSamen

De Covid-19-pandemie heeft een enorme impact op iedereen die werkt in zorg en welzijn en op iedereen die achter de schermen bijdraagt om het systeem draaiende te houden. De ZorgSamen wil ieder van hen psychologische ondersteuning bieden en helpen om voldoende veerkracht te behouden.

Voor alle helpende handen

Het platform De ZorgSamen is er voor alle helpende handen in zorg- en welzijnssector, ongeacht hun statuut (loontrekkende, zelfstandige, student, mantelzorger, vrijwilliger) of functie: schoonmaak- en keukenmedewerkers, logistiek en administratief medewerkers, zorgkundigen, opvoeders, begeleiders, verpleegkundigen, middenkader, artsen … en los van de zorgsetting waarin ze werken: in ziekenhuizen, woonzorgcentra, eerste lijn, welzijn, jeugdhulp en gezinsondersteuning, in de ondersteuning van personen met een handicap, kinderopvang of thuiszorg.

Website De Zorgsamen

Op www.dezorgsamen.be staan vuistregels die helpen om de veerkracht te versterken, getuigenissen van medewerkers, webinars die helpen om zelfzorg-vaardigheden te versterken, filmpjes over hoe je het gesprek aangaat met je collega als je merkt dat het er niet goed mee gaat… De ZorgSamen wordt volgens de noden van de sector verder uitgebreid.

Het platform De ZorgSamen wil in de komende periode inzetten op:

 • Verbinding. In de zorg werk je niet alleen. Samen staan we sterk en kunnen we elkaar ook versterken. Daarom zijn er e-cards ontwikkeld die je aan je collega’s, leidinggevende, medewerkers… kunt versturen en een hart onder de riem kunt steken. 

  e-card versturen
   
 • Versterken van de zelfzorgvaardigheden. De meest recente resultaten van de nationale opvolger van de ZorgSamen-barometer, Power To Care-enquête, tonen een toename van fysieke klachten zoals hoofd- en spierpijn door druk op zorgmedewerkers in COVID-19 crisis: wie zorgt voor een ander staat onder grote druk. Daarom is het belangrijk om goed voor jezelf te zorgen. En net dit is niet evident in deze tijden. Daarom organiseert De ZorgSamen op regelmatige basis webinars.

  (Her)bekijk onze afgelopen webinars hier
   
 • Inschatten hoe het met je gaat.  Krijg een kijk op je gedachten en gevoelens door het invullen van de Zorgscreener. Je krijgt een indicatie over of je baat hebt aan een gesprek met een professional.

  Zorgscreener
   
De ZorgSamen is een initiatief van Zorgnet-Icuro en is in beheer van Steunpunt Geestelijke Gezondheid/Te Gek!?. Het wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid.

Alle aangeboden informatie op deze website is bijeengebracht door experten en wetenschappelijk gefundeerd. Het platform brengt expertise in psychologische ondersteuning samen uit de verschillende Vlaamse universiteiten, verenigingen en koepelorganisaties en biedt een complementair en gebalanceerd aanbod.

 

Terug