Meer dan een goed gesprek

Psychotherapie bestaat doorgaans uit een reeks ontmoetingen, met een vaste regelmaat, tussen de cliënt en de psycholoog, therapeut of psychiater. Tijdens deze ontmoetingen heb je diepgaande gesprekken of doe je bepaalde oefeningen. In een aantal gevallen krijg je ook oefeningen voor thuis mee. 

Het doel van een psychotherapeutische behandeling is je psychisch probleem te verhelpen of je te leren er beter mee om te gaan. Het doel, maar ook de werkwijze, de inhoud, het verloop ... verschillen van stroming tot stroming.

Psychotherapie is niet hetzelfde als een eenmalig consult. Tijdens een consult bij een huisarts of psychiater kan je je probleem voorleggen, kan een diagnose gesteld worden en kan de arts in kwestie je een behandeling voorstellen, al dan niet in de vorm van psychotherapie, medicatie of andere ondersteunende activiteiten of trainingen. Een consult kan bijvoorbeeld ook dienen om een nieuw voorschrift voor medicatie te halen.

Psychotherapie kan individueel verlopen, in groep, met het koppel, met het gezin ...

Er bestaan verschillende psychotherapeutische richtingen en stromingen.

Terug