Psychiatrisch dagcentrum

In een dagcentrum, dat meestal bij een PAAZ of een psychiatrisch ziekenhuis hoort, kan je terecht voor een intensieve deeltijdse behandeling. ’s Avonds en in het weekend ben je thuis, zodat je je behandeling kan combineren met je gezinsleven, je sociaal leven en je hobby’s. 

Het team van een psychiatrisch dagcentrum bestaat doorgaans uit psychiaters, psychologen, (psychiatrisch) verpleegkundigen aangevuld met bijvoorbeeld ergotherapeuten, bewegingstherapeuten, creatieve therapeuten, maatschappelijk werkers …

Terug