Correcte verslaggeving

Wanneer de media psychische aandoeningen benaderen vanuit negatieve beeldvorming, versterken ze de stigma’s rond mensen die ermee leven. Meer genuanceerd zijn en simplisme vermijden is nochtans niet zo ingewikkeld.

Hoe correct rapporteren over geestelijke gezondheid?

Op initiatief van het Koningin Fabiolafonds en het fonds Julie Renson werden een aantal mensen samengebracht om adviezen op te stellen hoe correct kan gerapporteerd worden over geestelijke gezondheid. De folder als resultaat van dit overleg, is ontworpen voor journalisten en andere media- en communicatieprofessionals en biedt zeven praktische tips bij het schrijven van een artikel, het illustreren van een uitgave, enz. Het laat zien dat communicatie meer genuanceerd en minder ‘reducerend’ is wanneer je problematiserende beeldvorming (frames) met deproblematiserende frames (counterframes) combineert.

Deze vuistregels zijn het gezamenlijke werk van communicatiespecialisten, professionals in de geestelijke gezondheidszorg en ervaringsdeskundigen.

Terug