Eerstelijnspsychologen

Sinds enkele jaren zijn er ook eerstelijnspsychologen ingeschakeld in de zorg voor onze geestelijke gezondheid.

Een eerstelijnspsycholoog, evengoed een psycholoog als een andere, werkt samen met huisartsen of in wijkgezondheidscentra en geeft advies en kortdurende hulp. In de loop van één à twee gesprekken brengt de eerstelijnspsycholoog je klachten en/of problemen helder in kaart, en bekijkt met jou wat je kan doen om ze te overwinnen. Als meer ondersteuning nodig is, word je doorverwezen naar andere hulpverleners (CGGpsychiater ...).

Terug