Dipje of aandoening?

Kan je een langere periode niet meer psychisch functioneren zoals je zou willen? Heb je het gevoel dat je niet meer de baas bent over je eigen gedrag en reacties? Heb je geen fut meer om iets te doen? Je emoties helemaal niet meer in de hand? Dan is er sprake van een geestelijk gezondheidsprobleem. 

Een psychische aandoening is niet hetzelfde als een dip. Je kan in de put zitten door zaken die gebeuren in je leven: een ontslag, een overlijden, een scheiding … Hoe moeilijk deze gebeurtenissen ook zijn, we passen ons er meestal snel aan aan. Duurt de dip erg lang, dan kan dit betekenen dat er sprake is van een psychisch probleem. En toch zijn ook psychische problemen veelal begrijpelijke menselijke reacties op specifieke situaties. Het zijn niet zomaar enkel een biomedische, genetische, neurologische reactie of een ziekte van de hersenen.

(Niet) Normaal

Er is geen duidelijke lijn te trekken tussen wat als normaal en wat als niet normaal wordt gezien. Dit is ook afhankelijk van de tijdsgeest. Sommige zaken beschouwde men vroeger als een ziekte en nu niet meer. Homoseksualiteit is daar een voorbeeld van. Andere zaken krijgen nu de noemer ziekte en vroeger niet. Een druk kind was jaren geleden gewoon een druk kind. Vandaag krijgt dat kind vaak de diagnose ADHD opgeplakt. Vroeger vond men het normaal dat je een aantal jaren rouwde om je overleden partner. Vandaag verwacht men dat je er na enkele maanden al overheen bent.

Onze geestelijke gezondheid kan altijd beter. Maar men ziet niet altijd zelf dat er iets verkeerd aan het lopen is. Zo voelt iemand in een manische fase zich geweldig, terwijl de omgeving vaak pijnlijk aanvoelt dat dit niet het geval is.

Lijf en leed

Ook tussen een psychische aandoening en een lichamelijk probleem valt geen duidelijke lijn te trekken. Onderzoek wijst steeds vaker uit dat psychische en lichamelijke klachten nauw met elkaar verbonden zijn.

Van symptoom tot syndroom

We spreken over psychische symptomen als het gaat om afzonderlijke psychische problemen zoals slapeloosheid, futloosheid, hallucinaties. Treden er een aantal symptomen op die verband houden met elkaar, dan spreken we van een syndroom.

Toch maar opletten met te snel een label op iemand te drukken ...

Terug