Terugbetaald bij de psycholoog

Gemiddeld kost een privé-psycholoog 55 euro/uur in België. Je kan ook voor 11 euro/uur bij een CGG terecht. En voor jongeren tot en met 25 jaar bestaat er ook heel wat gratis psychologische hulp.

 

4 tot 11 euro/uur bij CGG

Er zijn 20 Centra voor Geestelijke Gezondheid (CGG's) verspreid over Vlaanderen.

Je betaalt er 11 euro/uur voor een gesprek met een psycholoog.

Het is 4 euro/uur als je:

  • Een ziekte- of invaliditeitsuitkering krijgt
  • In budgetbegeleiding, budgetbeheer of schuldbemiddeling zit
  • Nog thuis woont en naar het CGG komt door problemen met je ouders, zonder dat je ouders het weten

Je eerste gesprek is gratis als je:

  • Met een heel dringend probleem komt
  • Bent doorverwezen door een huisarts, psychiater, kinderarts, kinderpsychiater, CLB-arts of arts van Kind en Gezin

Alle gesprekken zijn gratis voor:

  • Gedetineerden
  • Asielzoekers en mensen zonder papieren
  • Personen die zich in een behartenswaardige situatie bevinden

Twijfel je welke prijs jij moet betalen? Vraag het aan het CGG in je buurt.

 

55 euro/uur bij privé-psycholoog: krijg deel terugbetaald

Eind juli 2021 werd aangekondigd in de media dat we vanaf 1 september nog slechts 11 euro per sessie betalen bij de psycholoog (of orthopedagoog). Er zijn echter bepaalde voorwaarden in de nieuwe regeling die maken dat deze aankondiging vraagt om enkele verduidelijkingen en nuanceringen.

Beperkt aantal psychologen en orthopedagogen

Vooreerst zal het voorziene budget (op basis van het aantal inwoners per regio) niet toelaten alle psychologen en orthopedagogen al meteen te laten starten in dit nieuwe terugbetalingssysteem. Slechts een beperkt aantal van hen zal kunnen intekenen en zo toetreden tot een van de 32 netwerken voor geestelijke gezondheidszorg. Die hulpverleners worden vanaf dan ‘geconventioneerd’ genoemd. Enkel bij hen is terugbetaling mogelijk, waarbij je slechts 11 euro remgeld betaalt per individuele sessie of 4 euro in geval van verhoogde tegemoetkoming, en 2,5 euro voor een groepssessie.

Enkel psychologen en orthopedagogen zullen onder deze nieuwe regeling kunnen vallen. Andere hulpverleners zoals psychotherapeuten, coaches … komen sowieso niet in aanmerking.

Enkel binnen je eigen regio

De psychologen die toetreden tot zo’n netwerk kunnen enkel patiënten begeleiden binnen hun eigen regio. Je kan dus niet rekenen op de terugbetaling als je om een bepaalde reden bij een psycholoog gaat die niet tot het netwerk van jouw regio behoort. Bovendien zullen deze psychologen verplicht zijn om een individueel patiëntendossier bij te houden en vertrouwelijke informatie te delen met je huisarts of andere hulpverleners.
Afhankelijk van je hulpvraag en de expertise van de hulpverlener zal deze de vraag zelf behandelen of je verwijzen naar een collega in hetzelfde netwerk. Op die manier kan je sneller de juiste hulp krijgen. Dit vraagt wel een nauwe samenwerking van de psychologen die toetreden. De vergoeding die ze per sessie maximaal mogen vragen is 75 euro.

Doorverwijzing niet langer nodig

In dit systeem is het niet langer noodzakelijk om eerst bij de huisarts langs te gaan voor een doorverwijzing, je kan zelf rechtstreeks naar een psycholoog gaan (maar dus enkel in je eigen regio). Men wil hulpvragers ook sneller helpen door de voorwaarde om bij voorkeur binnen de week en maximaal binnen de maand na de aanvraag een eerste sessie te houden.

Je hebt recht op een bepaald aantal sessies

Er zijn geen beperkingen qua hulpvraag of leeftijd van de hulpvrager, maar wel m.b.t. het aantal sessies. De overeenkomst zal toelaten bij kinderen en jongeren tot 23 jaar tot maximaal 20 individuele en 15 groepssessies te doen, bij volwassenen zullen dat maximaal 20 individuele en 12 groepssessies per 12 maanden zijn. Op hoeveel sessies je precies recht hebt, hangt af van het soort zorg die je nodig hebt. De bovenstaande maxima gelden voor gespecialiseerde zorg (bij trauma’s en therapie voor mensen met een onderliggende psychologische aandoening). In geval van eerstelijnspsychologische zorg (vroeginterventie en -detectie), ook wel ELP genoemd, hebben kinderen en jongeren tot 23 jaar recht op 10 individuele sessies of 8 groepssessies per jaar, volwassenen hebben in dat geval recht op 8 individuele sessies of 5 groepssessies per jaar. Voor alle sessies die je meer nodig hebt, zal je dus wel het volledige tarief moeten betalen.

Lijst met geconventioneerde hulpverleners beschikbaar najaar 2021

In het najaar verschijnt een lijst met de geconventioneerde hulpverleners op de website van het RIZIV en in de app ‘een zorgverlener zoeken’, en deze zal ook via huisartsen verspreid worden. Deze conventie is voorlopig nog beperkt in de tijd tot 2023, waarna een evaluatie volgt. Meer info vind je nog via deze link.

Niet cumuleerbaar

Deze wettelijke terugbetaling staat los van de tegemoetkomingen die de ziekenfondsen momenteel al voorzien en beide zijn niet cumuleerbaar. Een ziekenfonds kan wel beslissen om ook het remgeld terug te betalen.

De nieuwe regeling is een belangrijke eerste stap in het voor iedereen beschikbaar maken van geestelijke gezondheidszorg, maar op dit moment blijft de terugbetaling nog beperkt, zal ze nog niet mogelijk zijn voor alle psychologen en therapeuten, en zullen dus nog niet alle hulpvragers er gebruik van kunnen maken.

Overzicht toegemoetkomingen ziekenfondsen

Hier vind je een overzicht van de tegemoetkomingen van ziekenfondsen: voor kinderen & jongeren en voor volwassenen.

Check zeker ook de website van je eigen mutualiteit voor de laatste info.
Terug