Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW)

In een CAW (Centrum voor Algemeen Welzijnswerk) kan je terecht als je moeilijkheden ervaart in je persoonlijke leven. Dat kunnen financiële moeilijkheden zijn, problemen in je relatie of familie, of klachten die te maken hebben met verlies, eenzaamheid, stress, verslaving. Ook daders en slachtoffers van een misdrijf kunnen hier begeleiding krijgen. Het CAW heeft ook vluchthuizen voor familiaal geweld. 

Gratis hulp

Een CAW-team bestaat doorgaans uit maatschappelijk werkers en (relatie)therapeuten. 

De hulp is altijd gratis. Enkel wanneer je opvang nodig hebt, betaal je een dagprijs. Als je hiervoor te weinig middelen hebt, betaalt het OCMW dit verblijf voor je.

Indien nodig verwijst het CAW je door naar andere instellingen of hulpverleners.

Jonger dan 25?
Dan is een JAC meer iets voor jou. Een Jongeren Advies Centrum kan je bereiken door te mailen, te bellen, te chatten, of door gewoon eens langs te gaan.
Terug