Bepalende factoren

Of je geestelijk gezond door het leven gaat of met psychische problemen kampt, wordt bepaald door heel veel factoren. 

Bij heel wat psychische aandoeningen speelt aanleg een belangrijke rol. Bepaalde mensen worden geboren met een verhoogde kwetsbaarheid of gevoeligheid voor geestelijke gezondheidsproblemen. Dat wil niet zeggen dat ze deze problemen ook daadwerkelijk krijgen.

Psychische problemen zijn veelal begrijpelijke menselijke reacties op specifieke situaties en zijn niet zomaar enkel en alleen een biomedische, genetische, neurologische reactie of een ziekte van de hersenen.

Een goede hechting tussen ouder en kind in de allereerste levensjaren, een steunende, zorgzame en liefhebbende omgeving waar duidelijke regels heersen, kansen krijgen om je te ontwikkelen … Het zijn allemaal factoren die je kunnen behoeden voor geestelijke gezondheidsproblemen.
Terug