Klachten of vragen? De ombudspersoon is er voor jou

Sinds 2002 zijn de patiëntenrechten opgenomen in de wetgeving. Dit betekent dat je dus als patiënt recht hebt o.a.

  • op een kwaliteitsvolle dienstverlening 
  • op een vrije keuze van behandelaar 
  • op inzage en afschrift van een veilig bewaard patiëntendossier 
  • op een geïnformeerde toestemming 
  • op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
  • om een klacht in te dienen bij de ombudspersoon 

Volgens de wet heeft de patiënt niet alleen rechten, maar draagt hij of zij ook een verantwoordelijkheid om zo goed mogelijk met de hulpverlener samen te werken. 

Meer uitleg over patiëntenrechten vind je in de brochure Ken je rechten als patiënt.

Klachten?

Klachten over patiëntenrechten, behandeling of opname kan men uiteraard zelf bespreken met de hulpverlener. Is deze stap te moeilijk, dan kan men terecht bij de ombudspersoon. Deze kan bemiddelen met de hulpverlener, en kan het gesprek tussen de patiënt en de hulpverlener weer op gang brengen. Deze dienst is gratis en uiteraard vertrouwelijk.

Een psychiatrisch ziekenhuis kan zelf een ombudsdienst organiseren (interne) of kan gebruik maken van de externe ombudsdienst van het Vlaams Overlegplatform Geestelijke Gezondheid. Deze externe bemiddelaar is geen personeelslid van de voorziening en heeft dus een onafhankelijke positie. Mensen die een CGG bezoeken of in een vorm van beschut wonen of PVT (Psychiatrisch VerzorgingsTehuis) verblijven kunnen ook bij deze externe bemiddelaar terecht.

Vind hier een externe ombudspersoon in jouw regio.

Terug