Zelfstandige hulpverleners

Heel wat hulpverleners werken ook, al dan niet deeltijds, op zelfstandige basis. Het gaat dan om psychologenpsychiaters of andere therapeuten. Het voordeel is dat je soms sneller bij hen terecht kan dan in bijvoorbeeld een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) of een Centrum voor Alcohol en Drugs (CAD). 

Als je hulp zoekt bij een zelfstandig gevestigde hulpverlener dan kom je terecht bij één persoon. Het is belangrijk dat je een goede klik hebt met deze therapeut en de soort behandeling aanslaat. Indien dit niet het geval is kan er een doorverwijzing naar een andere hulpverlener plaatsvinden. 

Zelfstandige hulpverleners vragen doorgaans een vergoeding tussen €40 en €70 per consult. Een afspraak bij een psychiater en/of psycholoog wordt (gedeeltelijk) terugbetaald door de ziekteverzekering

Een aantal mutualiteiten komt ook financieel tussen als je therapie volgt. Meestal hebben ze een lijst van psychologen en therapeuten voor wie deze tussenkomst geldt. Vraag dit dus zeker eens na bij jouw ziekenfonds. En lees ook deze info eens na: Terugbetaald bij de psycholoog.
Terug