Ondersteuningsmaatregelen

Wie vanwege een psychisch probleem gedurende lange tijd niet gewerkt heeft, kan een erkenning aanvragen als persoon met een arbeidshandicap. Werkgevers die iemand aannemen met zo’n erkenning, kunnen rekenen op verschillende ondersteunende maatregelen. 

Je hebt onder meer recht op een Vlaamse ondersteuningspremie (VOP). Die premie bedraagt maximaal 60 procent van de loonkosten (verhoogd met de gewone RSZ-bijdragen). Je kan ook een beroep doen op gratis jobcoaching gedurende de eerste zes maanden van de tewerkstelling. Een jobcoach ondersteunt jou en de directe collega’s bij de opvang van de werknemer. Hij beantwoordt al jouw vragen, functioneert als een neutraal en professioneel klankbord en informeert je over de diverse tewerkstellingsmaatregelen. 

Meer info over de verschillende ondersteuningsmaatregelen

Aanwervingssteun

Opleidingsmaatregelen

Voor zelfstandigen
 

Terug