Het is begrijpelijk dat je aarzelt om iemand die kampt of gekampt heeft met een geestelijk gezondheidsprobleem tewerk te stellen: rond psychische aandoeningen bestaat een groot taboe en daardoor zijn er nog heel wat misvattingen. Bijvoorbeeld dat mensen die een geestelijk gezondheidsprobleem (gehad) hebben onvoorspelbaar zijn of dat mensen met een psychische aandoening gevaarlijk zijn. 

Vragen

Als werkgever stel je je wellicht nog andere vragen. Zal deze werknemer niet geregeld hervallen? Zal ik niet vlug iets fouts zeggen of doen? Zijn de werkomstandigheden hier dan zo slecht? Hoe zullen de collega’s reageren? Deze misvattingen beter bekijken kan je helpen de drempel te overwinnen om mensen die psychische problemen hadden of hebben, toch aan te nemen. 

Mensen die een psychisch probleem (gehad) hebben zijn daardoor niet onvoorspelbaar of onbetrouwbaar. Ze kunnen helemaal herstellen van een geestelijk gezondheidsprobleem. Als ze in behandeling geweest zijn, dan hebben ze bovendien geleerd beter om te gaan met hun psychische kwetsbaarheid. Ze staan daardoor sterker en evenwichtiger in het leven. 

Mensen met een psychisch probleem zijn ook niet agressiever dan andere mensen. Dat iemands stoppen doorslaan en hij daardoor agressief wordt, gebeurt maar heel uitzonderlijk. Wanneer dit toch voorvalt, zijn de feiten vaak zo sensationeel dat ze uitgebreid in de media komen. Daardoor ontstaat een totaal verkeerd beeld over mensen met een psychische aandoening.

 

Terug