Opleiding

Opleiding ervaringswerk

Basistraject ervaringswerk in de geestelijke gezondheidszorg

Steeds meer groeit het inzicht dat ervaringswerk in de geestelijke gezondheidszorg een positieve bijdrage levert aan het herstel van mensen met psychische kwetsbaarheden.
Vanuit deze vaststelling kwamen een aantal mensen samen. Zij dachten na over wat ervaringswerk inhoudt, wat een ervaringswerker doet (of zou kunnen doen), en hoe mensen hierop kunnen voorbereid worden. Het resultaat was een ontwerp van curriculum. Dit heeft ten slotte geleid tot een opleiding die in januari 2015 voor de eerste keer werd aangeboden.

Deze opleiding is het werk van de Werkgroep Ervaringsdelen en de Werkgroep opleiding ervaringswerk van het Vlaams Herstelplatform (Steunpunt Geestelijke Gezondheid). Door de samenwerking met de onderwijsinstellingen Vives/CVO Miras en Hogeschool Gent werd de opleiding concreet.
Zonder steun was dit niet mogelijk geweest. Die kregen we van:

 • Provincie Oost-Vlaanderen
 • Provincie West-Vlaanderen
 • OPGanG
 • Werkgroep Ervaringsdelen

Programma

Het opleidingstraject omvat 30 cursusdagen en bestaat uit een mix van praktijkgeoriënteerde en ervaringsgerichte lessen. Zelfreflectie, je eigen kracht ontdekken zonder voorbij te gaan aan de eigen kwetsbaarheid, in afstemming werken met de cliënt en oog blijven hebben voor zijn krachten en mogelijkheden, 'samen' werken, versterken van de relationele vaardigheid en uit je cocon durven breken zijn centrale thema's binnen de opleiding.

Daarnaast zetten de cursisten ook hun (al of niet eerste) stappen in ervaringswerk, door enkele dagen actief stage te lopen in diverse domeinen zoals dagactiviteitencentra, aanloophuizen, vormings- en beeldvormingsprojecten, enz.

In de opleiding komen verschillende thema's aan bod:

 • Psychopathologie, recht en deontologie en sociale kaart-verkenning
 • Filosofie van herstel en empowerment
 • Ervaringsdeskundige in het werkveld
 • Werkveldverkenning
 • Gezond zijn en gezond blijven
 • Communicatie
 • Supervisie
 • Portfolio


Wie met succes de opleiding heeft gevolgd, ontvangt een getuigschrift.

Getuigenissen over de opleiding

Enkele betrokkenen (initiatiefnemer, studenten, docenten) getuigen in een korte film over deze opleiding en hoe zij deze ervaren:


Informatiemoment en selectieprocedure

Het volgende informatiemoment zal op donderdag 11 februari 2021 plaats hebben.
Locatie: online via zoom (na inschrijving)
Doorniksesteenweg 145 - 8500 Kortrijk

Lees hier de presentatie van het jongste informatiemoment.

Na het ontvangen van een motivatiebrief van de kandidaten waarin ze toelichten hoe ze zichzelf zien als ervaringswerker, zal aan de hand van selectiegesprekken een groep van 20 deelnemers weerhouden worden om van start te gaan met de opleiding.  Bij de selectiegesprekken speelt de aard van de psychische problemen geen rol, noch de reeds gevolgde opleidingen, wel het engagement om de eigen ervaringen te gebruiken als basis om te delen met anderen.

Wie geen diploma middelbaar onderwijs heeft, legt een schriftelijke proef af.

Praktisch
•    Wanneer: nieuwe startdatum in 2021: september
•    Hoeveel: 30 lesdagen, steeds op maandag

Eventueel op andere dagen: intervisie, werkveldverkenning, eventuele inhaallessen, deelname aan externe evenementen (ggzcongres of hersteldagen)

•    Aantal: maximum 20 personen
•    Dagindeling: 9u00 – 12u30; 13u30 – 16u00
•    Waar:

Hogeschool Vives, campus Doorniksesteenweg, Kortrijk
Hogeschool Gent, campus Neermeersen, Gent
De helft van de lessen zijn in Kortrijk, de andere helft in Gent.

•    Aanwezigheid op lesdagen is vereist
•    Inschrijvingsgeld: Het inschrijvingsgeld bedraagt maximaal 770 euro. 


Meer info: Elke Haerick, [email protected]

Terug