Projecten

Open Geest Tournee met Raymond van het Groenewoud Te Gek Voor Woorden Lezing An Peeters 'Wordt het ooit weer licht? Lezing Lieve Blancquaert en Eva Debusscher Muziektheatertournee 'Ik ben de walvis' met Wim Opbrouck Pop-uptentoonstelling PsycArt 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid - Samen Veerkrachtig Bijscholingen huisartsen 


Open Geest Tournee

Sedert 2008 toert Te Gek!? met muziek-, theater- en literaire voorstellingen in de cultuurcentra van Vlaanderen. In 2014 werd voor het eerst een Te Gek!? Open Geest Tournee opgezet: muziektheatervoorstellingen langs de sector geestelijke gezondheid in Vlaanderen, met als doel het brede publiek hiermee te laten kennismaken. 

Voor deze vijfde editie van Te Gek!? Open Geest, die past binnen de nieuwe jaarcampagne over depressie, toert niemand minder dan Raymond van het Groenewoud langs 12 centra, en dit tussen 29 september en 1 december 2021.

Raymond heeft zelf nooit een depressie gehad, maar weet wel wat neerslachtigheid is. Dagen waarbij de ledematen als lood voelen en de kop versuft mee heult. Het gevoel is van voorbijgaande aard, maar soms zet Raymond die neerslachtigheid om in een lied. 

'Gelukkig zijn', 'Bierfeesten (Als ik dit maar heb)', 'In mijn hoofd', 'Donkere uren' en natuurlijk het cynische ‘Wat een fijne dag’ zijn enkele pareltjes uit zijn melancholische repertoire. 

Check hier de speeldata en -locaties!


Te Gek Voor Woorden

In het kader van 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid

Peter Dierinck praatte op 6 oktober in Muntpunt Brussel met 4 auteurs die schreven over geestelijke gezondheidszorg vanuit een humaan perspectief.  Alle schrijvers die we interviewden leggen op een eigen manier nadruk op de kracht van verbinding tussen hulpverleners, patiënten, familie, mantelzorgers en burgers.

Beluister hier de interviews!


Lezing An Peeters: Wordt het ooit weer licht?

Deze lezing kan nog (beperkt en in overleg) geboekt worden tijdens de campagne

Als je een depressie hebt, kaapt dit je hele leven. Het heeft een grote impact op je hele ‘zijn’, maar ook op je omgeving. Kan je je er (n)iets bij voorstellen?

In deze lezing neemt An Peeters je mee dwars door haar depressie. Ze vertelt heel open over haar eerste therapiesessies,  de allesoverheersende leegte en haar weg naar herstel. Terwijl ze het onzichtbare zichtbaar maakt, gaat ze geen taboe uit de weg.  Ze biedt herkenning voor zij die op dit moment in hun leven met depressie (van een naaste) geconfronteerd worden en hoopt bij anderen de kennis over depressie te vergroten.

An Peeters (33) is leerkracht en moeder van twee kinderen. Ze kampte al lang met signalen van depressie, tot in 2016 het licht volledig uitging. In haar gelijknamige boek weet ze de onbeschrijflijke leegte die haar tijdens haar depressie overviel te vatten en toont ze hoe ze stap voor stap uit het dal wist te klauteren. 

Mail ons voor meer info over (beschikbaarheid van) deze lezing

Koop het boek 'Wordt het ooit weer licht?' in onze webshop!


Lezing Lieve Blancquaert en Eva Debusscher

Deze lezing kan nog (beperkt en in overleg) geboekt worden tijdens de campagne

Fotografe Lieve Blancquaert gaat in gesprek met psychiater Eva Debusscher over leven met depressie en verslaving, met de liefde als bondgenoot. Zo vinden ook de twee thema's van de Te Gek!?-campagnes 'Roes(t)' en 'Wellicht' elkaar: 'Roes(t)' (2020-2021) maakte drank-, drug- en gokverslaving bespreekbaar en 'Wellicht' is de nieuwe campagne over depressie, die eind september 2021 van start is gegaan.

Mail ons voor meer info over (beschikbaarheid van) deze lezing


Muziektheatertournee “Ik Ben De Walvis” - Wim Opbrouck

Muziektheatertournee van 9 maart tot en met 21 mei 2022 in de culturele centra

‘Ik ben de walvis’ is misschien wel de meest persoonlijke voorstelling die Wim Opbrouck tot nog toe maakte. Hij schreef zijn tekst vanuit het perspectief van de walvis. Hij spreekt zoals de walvis. Hij beweegt en ademt, hij zingt en danst, hij lacht en huilt zoals alleen walvissen dat kunnen. Hij ís de walvis. Hij herkent zich in de bultrug die om mysterieuze redenen aanspoelt op het strand. 

Muzikanten en verteller ontmoeten elkaar in een theatraal concert dat de toeschouwer meeneemt naar de onpeilbare dieptes van de zeeën. Daar waar kiezelwieren, zeepokken, rankpootkreeften, anemonen en koudwaterkoralen wonen. Walvisgezangen kunnen honderden of duizenden kilometers afleggen in de open zee.  

‘Ik ben de walvis’ is een moderne parabel over het onbereikbare, maar vooral een alibi om te blijven zingen, te blijven dansen, te blijven musiceren en te blijven spelen om niet te verdwalen.

De Standaard gaf intussen 4 sterren aan 'Ik Ben De Walvis'. In Gazet van Antwerpen verscheen een lovende recensie en de Krant van West-Vlaanderen interviewde Wim Opbrouck over 'Ik Ben De Walvis'. Ook Knack Focus gaf de voorstelling 4 sterren. 

 

Klik hier voor de exacte speeldata en -locaties!


Pop-uptentoonstelling PsycArt

Over de kunstwerken uit de collectie PsycArt:

De kunstwerken uit de collectie PsycArt (Art Against stigma) werden dit jaar door de firma Lundbeck  in langdurige bruikleen gegeven aan het Museum Dr. Guislain. Deze collectie bestaat uit werken die gemaakt zijn door psychisch en/of sociaal kwetsbare kunstenaars en had van bij aanvang als doel de kunstateliers in psychiatrische centra en ook de kunstenaars zelf te ondersteunen. Vanaf het prille begin stond bij de selectie en aankoop van werken, de artistieke kwaliteit centraal. Een collectie maakte het voor deze kunstenaars ook mogelijk om hun werk verder te zetten en te tonen. Het heeft als belangrijk focuspunt het doorbreken van het stigma dat nog altijd verbonden is aan mentale gezondheid.  

Een aantal van deze werken zijn bovendien gebruikt als illustratie in de gids: ‘Leven voorbij depressie’. Ups & Downs vzw en Janssen hebben de handen in elkaar geslagen bij het ontwikkelen van deze gids en werkten hiervoor samen met verschillende partijen binnen het zorglandschap. Hierin kan je informatie vinden over depressie en alles wat daarbij komt kijken, en dit vanuit het perspectief van mensen die zelf een depressie hebben ervaren of hun omgeving. 

Tijdens de campagne ‘Wellicht’ van Te Gek!? zal een selectie van deze kunstwerken samen met de gids: ‘Leven voorbij depressie’ als een reizende tentoonstelling in verschillende psychiatrische centra en ziekenhuizen te bezichtigen zijn.

Over bovenstaand schilderij 'OVERGAVE' zegt maker Lieve Lodewyckx:

'De op- en neerwaartse vloeiende bewegingen brengen me op een natuurlijke wijze langs zijsporen. Ik bewandel en volg. Op ieder moment in mijn “zijn” ontdek ik kracht, de kracht van vorm, van kleur, van perspectief. Ik laat stroming toe. De stroming van mijn leven. In overgave.'

Olieverf op doek (50cm x 60cm)


10-daagse van de Geestelijke Gezondheid - Samen Veerkrachtig

Van 1 tot 10 oktober vindt jaarlijks de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid plaats. Dit jaar is het centrale thema ‘Neem plaats op onze bank’ en word je uitgenodigd om plaats te nemen op één van de verbindende zitbanken die verspreid staan over heel Vlaanderen.

Samen veerkrachtig, met de nadruk op ‘samen’

Tien dagen lang wordt Vlaanderen overspoeld met acties die aandacht vragen voor alle aspecten van psychische gezondheid: van je gelukkig voelen en goed in je vel zitten tot (het bespreekbaar maken van) psychische kwetsbaarheid en herstel. Deze campagne is een initiatief van het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw, Te Gek!? en de Vlaamse Logo’s en met de steun van de Vlaamse Overheid.

naar samenveerkrachtig.be


Bijscholingen huisartsen 

In samenwerking met Domus Medica wordt werk gemaakt van de erkenning en ondersteuning van huisartsen in de preventie en aanpak van geestelijke gezondheidsproblemen. Want stigmabestrijding via grote publiekscampagnes heeft pas effect wanneer het aansluit en inspeelt op de ontwikkelingen en de cultuur in de zorg en de bredere samenleving. 

In de zorg gaat de aanpak van stigma hand in hand met een focus op herstel. Mensen in hun kracht zetten, doelgericht werken vanuit een biopsychosociale benadering van gezondheid. Kernwaarden die de visie op psychosociale zorg van Domus Medica vormgeven. 

Als vertrouwenspersoon en vaak het eerste aanpreekpunt voor personen met een zorgnood, is de ondersteuning van huisartsen in de aanpak van geestelijke gezondheidsproblemen fundamenteel om stigma te bestrijden. 

Dit betekent in de eerste plaats het ondersteunen van de cultuur en competenties bij huisartsen om het biopsychosociaal model in praktijk te brengen. Concrete handvaten bieden om familieverhaal, de gezinscontext mee te nemen in de aanpak. De mogelijkheden aanreiken om competenties te verwerven om schroom om psychische problemen te bespreken, te overwinnen. Het leren omgaan met onopgelost leed, afsluiten van een consultatie met een slecht gevoel, het leren deskundig machteloos zijn. Het ondersteunen van samenwerking in de zorg voor en met de patiënt. 

Met de aandacht voor en het benoemen van deze noden en uitdagingen voor huisartsen in de preventie en aanpak van psychische gezondheidsproblemen is een eerste hoopvolle stap gezet. Aan de vertaling naar een concreet ondersteuningsaanbod wordt gewerkt. Met het vertrouwen dat investeringen volgen om het taboe rond geestelijke gezondheidsproblemen in de zorg en de bredere samenleving op een duurzame manier aan te pakken. 

Mail Te Gek!? voor meer info

Onze partners

Terug