• Nieuws
  • Podcast boekenprogramma Te Gek Voor Woorden

Podcast boekenprogramma Te Gek Voor Woorden

Peter Dierinck is medewerker van Te Gek!?, psycholoog en kwartiermaker. Op 6 oktober 2021 praatte hij in Muntpunt Brussel - in het kader van de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid - met 4 auteurs die schreven over geestelijke gezondheidszorg vanuit een humaan perspectief. Deze schrijvers leggen op een eigen manier nadruk op de kracht van verbinding tussen hulpverleners, patiënten, familie, mantelzorgers en burgers.

Beluister hier deze interviews als podcast!
 


Marc Calmeyn 'Depressie is menselijk'

Depressie is niet louter een lichamelijke ziekte. Het is ook geen hersenaandoening pur sang. Het is een specifiek menselijke aandoening die de levenskracht en vitaliteit aantast. Vanuit de antropopsychiatrie werpt Marc Calmeyn een nieuwe en kritische blik op de diagnose en behandeling van depressie, en pleit hij voor een menswaardigere aanpak.


Laura De Houwer 'Ik moest braaf zijn'

Een openhartig relaas over een gedwongen opname in de psychiatrie in volle coronatijd. Het is het verhaal van de horror die zij meemaakte, in de instelling én binnen in zichzelf. Laura vertelt over de wantoestanden die ze zag en meemaakte, maar ook over haar depressie, haar zelfmoordgedachten en persoonlijkheidsproblemen.


Leni Van Goidsenhoven 'Ongehoord'

Mensen die niet, moeilijk of anders spreken, krijgen weinig kans om in dialoog te gaan of om hun angsten, verlangens en noden te uiten. Wat betekent ontmoeting en interactie wanneer woorden niet vanzelfsprekend zijn?
Beluister hier het boeiende gesprek tussen Peter Dierinck en Leni Van Goidsenhoven!


Stijn Vanheule 'Waarom een psychose niet zo gek is'

In een psychose staat de wereld op zijn kop: onhoorbare stemmen fluisteren verwarrende boodschappen, de realiteit gedraagt zich vreemd, en anderen lijken doordrongen van duistere bedoelingen. Lastig, zowel voor wie het zelf meemaakt als voor betrokkenen. Maar wat is een psychose nu echt? En hoe kunnen we er beter mee omgaan?

Terug