Postnatale depressie

Babyblues of een depressie

Een kind krijgen is een ingrijpende gebeurtenis. Je maakt in een korte tijd veel veranderingen door. Lichamelijk en hormonaal, maar ook emotioneel en sociaal. Plots heb je veel nieuwe verantwoordelijkheden en je baby vraagt veel zorg. Het is dus helemaal niet vreemd dat je de eerste dagen na de bevalling last hebt van babyblues. Dit zijn de zogenaamde huildagen. Je moet zomaar huilen, bent prikkelbaar, nerveus en je hebt problemen met slapen. Maar liefst 50 tot 80 procent van alle vrouwen krijgt hiermee te kampen, vooral in de derde tot tiende dag na de bevalling. De babyblues gaat vanzelf over. Maar het is mogelijk dat je je maandenlang somber blijft voelen. Ook al had je je zo op de baby verheugd, je bent niet blij.

Je bent prikkelbaar, angstig en neerslachtig. Het is mogelijk dat je een postpartum depressie hebt: een depressie na de bevalling. Dit wordt ook wel postnatale depressie genoemd. Soms krijg je pas na een paar weken klachten. Bijvoorbeeld als je stopt met borstvoeding of als je weer gaat werken.

Klachten bij een postpartum depressie

Typische verschijnselen bij postpartum depressie zijn de volgende:

 • sombere gevoelens en nergens zin in hebben
 • weinig of geen plezier hebben in je baby, of zelfs heftige gevoelens van afkeer of haat hebben voor je baby
 • geen moedergevoel hebben of juist heel erg overbezorgd zijn over je baby
 • je voelt je extreem moe, lusteloos en je hebt huilbuien
 • weinig zelfvertrouwen en het gevoel hebben niet geschikt te zijn als moeder

Meer uitgebreide informatie en een volledige lijst met symptomen vind je op de website Van roze naar broze wolk. Je kan hier ook chatten met speciaal opgeleide medewerkers.

Vanaf wanneer is er sprake van postnatale (postpartum) depressie?

Als de typische symptomen van depressie langer dan 10 à 14 dagen na de bevalling aanhouden, je een totaal gebrek aan ‘moedergevoel’ ervaart en je je absoluut niet goed voelt. Je vraagt in dit geval best raad aan je arts, verpleegkundige of vroedvrouw.

Hoeveel vrouwen hebben een postpartum depressie?

Ongeveer tien procent van de moeders krijgt na de bevalling last van een postnatale depressie. Dat zijn in Vlaanderen per jaar zo’n 7.000 van de 70.000 zwangere vrouwen.

Niet altijd een roze wolk

Last hebben van depressie na het krijgen van een baby is niet fijn. In plaats van de roze wolk die je verwachtte, ben je futloos, somber en niet blij met de baby. En daarover voel je schuld en/of schaamte. Je denkt misschien dat je de enige bent die zich zo voelt. Dat is niet zo. Praat daarom met anderen, ook over je negatieve gevoelens. Ontken je gevoelens niet, daardoor wordt je isolement alleen maar groter. Sommige vrouwen denken dat deze gevoelens bewijzen dat ze de baby ‘onbewust’ niet willen. Besef dat de negatieve gevoelens bij de ziekte horen en verdwijnen als de depressie voorbij is. Een jonge moeder heeft vaak te weinig slaap, geen wonder dat ze moe is. En een baby is erg kwetsbaar, dus het is normaal dat je bezorgd bent. Maar bij een postpartum depressie zijn de klachten zo erg dat je je taken niet meer normaal kan doen. Er is geen sprake van een roze wolk, je bevindt je in een grijs wolkendek. Na een miskraam of abortus kunnen vrouwen ook een depressie krijgen. Dat wordt vaak over het hoofd gezien.

Wat kan je doen?

Als je klachten hebt, is het belangrijk daar iets aan te doen. Denk niet dat het vanzelf weer overgaat. Niets doen zorgt ervoor dat je klachten alleen maar erger worden. Het belangrijkste is toegeven dat je een probleem hebt en daar iets aan willen veranderen. Je hoeft je niet te schamen. Een postpartum depressie is goed te behandelen. Ga daarom naar je huisarts, gynaecoloog of verloskundige, hij of zij kan je verder helpen. Eventueel verwijst je huisarts je door naar een psycholoog. Zorg ervoor dat je genoeg hulp hebt bij het huishouden, de zorg voor de baby en eventuele andere kinderen. Krijg je niet voldoende hulp van je omgeving? Dan kan je hulp aanvragen via gespecialiseerde gezinshulp van de thuiszorg in jouw regio of de kraamzorg. Praten met lotgenoten kan je ook helpen om je problemen te begrijpen en te accepteren. En het kan je helpen om weer zelfvertrouwen te krijgen.

Tips

 • Neem je klachten ernstig.
 • Probeer te aanvaarden dat je je niet voelt zoals je zou willen. Probeer ook niet te doen alsof de klachten er niet zijn.
 • Accepteer dat ook jij fouten maakt: mama zijn leer je met vallen en opstaan.
 • Praat met je partner, familie en vrienden over je gevoelens en zorgen, ook al vind je dat moeilijk.
 • Laat ook je partner voor de baby zorgen.
 • Neem tijd en rust voor jezelf, met en zonder de baby.

 

Bron: Postpartum depressie – Somberheid na de bevalling: Steunpunt Geestelijke Gezondheid, december 2020

Onze partners

Terug