Websites rond depressie


Websites van organisaties gelinkt aan depressie

 • depressiehulp.be: Hulp bij depressie en verwante psychische klachten
 • www.upsendowns.be: Vereniging voor personen met een bipolaire stoornis 
  of depressie en hun omgeving
 • www.uilenspiegel.net: Vereniging voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.
 • www.similes.org: Vereniging voor gezinsleden en nabijbetrokkenen van personen met psychiatrische problemen.
 • www.familieplatform.be: Platvorm voor kinderen (KOPP), ouders, partners, familie en vrienden van mensen met een psychische kwetsbaarheid.
 • www.psychosenet.be: Het platform voor psychosegevoeligheid, stemming en herstel.
 • www.buddywerking.be: Buddywerking Vlaanderen.
 • www.zelfhulp.be: Trefpunt zelfhulp. Overzichtssite van alle zelfhulporganisaties, zowel voor fysieke als psychische aandoeningen.
 • www.vlaamspatientenplatform.be: VPP of Vlaams Patiëntenplatform brengt patiëntenverenigingen samen (zowel voor fysieke als psychische aandoeningen), brengt patiënten noden en knelpunten in kaart en helpt ze oplossen, realiseert vertegenwoordiging en inspraak van de patiënt, signaleren, informeren en mee beslissen (beleidsrol).
 • www.opgang.be: OpGanG of Open Patiëntenkoepel Geestelijke Gezondheid bundelt de krachten en expertise van ervaringsdeskundigen om actief te participeren op de verschillende niveaus van de geestelijke gezondheidszorg. Deze koepel behartigt de belangen van personen met een psychische kwetsbaarheid binnen het VPP.De visie van opgang is: Patiënten kunnen en weten veel, herstellen, zorgen en praten mee.

Noodlijnen

 • www.tele-onthaal.be: Tele-Onthaal. Je kan je verhaal altijd kwijt via de site of bellen naar 106.
 • www.zelfmoord1813.be: Alle informatie, hulpverlening en ondersteuning rond suïcidepreventie voor mensen die aan zelfdoding denken, hun omgeving, nabestaanden, hulpverleners en anderen.

Hulpverlening

Andere

www.tegek.be: de informatieve website over geestelijke gezondheid.
braincouncil.be: Belgian Brain Council (BBC) is een Belgische vereniging met als doel de bewustwording en de kennis van de neurologische en psychiatrische ziekten te vergroten en het wetenschappelijk onderzoek te bevorderen m.b.t. de hersenen en hun aandoeningen, zowel op nationaal als regionaal vlak. Het is een koepel waarin zowel wetenschappers en artsen, vertegenwoordigers uit de industrie, als vereniging van patiënten- en familieleden samen actief zijn.
www.fitinjehoofd.be: Versterk je veerkracht, website en app om beter te leren omgaan met stress en je veerkracht te verhogen.

Internationale organisaties

 • www.gamian.eu: GAMIAN-Europe is een door ervaringsdeskundige gestuurde, pan-Europese organisatie die de belangen van mensen met psychische problemen behartigt en voor hun rechten opkomt.
 • www.eufami.org: European Federation of Associations of Families of People with Mental Illness (EUFAMI) is de Europese vereniging van familieverenigingen. EUFAMI behartigt de belangen en het welzijn van familieleden en zorgverstrekkers van mensen met ernstige psychische problemen. Informatie over nationale en regionale afdeling vind je op hun website.
 • https://wfmh.global: World Federation for Mental Health is de internationale organisatie ter promotie van geestelijke gezondheid.
 • www.braincouncil.eu: European Brain Council (EBC) is een Europese organisatie die een netwerk biedt aan alle actoren die rond het brein actief zijn op vlak van neurologische en geestelijke gezondheid. Tot haar leden horen wetenschappers en artsen, vertegenwoordigers uit de industrie, en ook vereniging van patiënten- en familieleden 

 

Bron: Ups & Downs Depressiegids ‘Leven voorbij depressie’

Onze partners

Terug