Hulp en ondersteuning

Met de campagne Wellicht wil Te Gek!? het thema depressie voor het voetlicht brengen en inzicht geven in de complexiteit ervan, om zo depressie bespreekbaar te maken en stigmatisering en taboe tegen te gaan.

Helaas zijn er nog te veel mensen die er niet in slagen tijdig de signalen van depressie bij zichzelf of bij anderen vast te stellen. Of die het wel beseffen maar uit angst of schaamte hun depressie niet (laten) behandelen. Tegelijk bewijzen tal van mensen dat men depressie wel degelijk kan overwinnen of ermee kan leren leven. Hulp daarbij kan het verschil maken. 


Je huisarts is, na familie en bekenden (of misschien zelfs al eerder, als je er echt met niemand over kan praten) je belangrijkste vertrouwenspersoon. Indien nodig zal zij/hij je doorverwijzen naar een psycholoog, een psychiater, een psychotherapeut of een instelling. Je kan ook altijd terecht bij een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG).

Waar kan je terecht?


De professionele hulpverlening is gericht op ‘herstelgerichte zorg’, dat betekent zorg die je leven weer zin en betekenis kan geven, ondanks je ziekte. Voor dat traject komen medicamenteuze behandelingen in aanmerking, maar even goed niet-medicamenteuze behandelingen als psychotherapie en coaching.

Hoe kan je depressie (laten) behandelen?


Wat ook voor depressie geldt: je bent niet de enige. Zeker niet in België, een land waar de zelfdodingscijfers helaas al jaren vrij hoog liggen. Uiteraard zijn niet alle zelfdodingen terug te voeren op depressie. Er zijn allerlei oorzaken waarom mensen beslissen om uit het leven te stappen. Maar je moet die gedachten wel uitspreken, en op tijd hulp zoeken.

Denk je wel eens aan zelfdoding?


Herstelgerichte of herstelondersteunende zorg is geen alternatieve behandelvorm, maar het persoonlijke proces van een individuele persoon die probeert om ondanks zijn of haar aandoening weer betekenis te geven aan het leven.

Herstel


Wanneer je begint te herstellen van je depressie, wil je allicht weer orde op zaken stellen in je leven. Thuis, op het werk, bij vrienden en familie … Daar bestaan geen specifieke richtlijnen voor. We bewandelen allemaal ons eigen levenspad. En herval ligt altijd op de loer, maar daar kan je je op voorbereiden.  

Leven voorbij depressie


Ontdek hier materialen, vormingen en opleidingen rond depressie voor hulpverleners en andere professionelen.

Voor hulpverleners


Wil je nog meer te weten komen over depressie en alles wat ermee te maken heeft? We lijsten websites van (internationale) organisaties, noodlijnen, hulpverlening ... hier voor je op!

Websites rond depressie

Onze partners

Terug