Leven voorbij depressie

Wanneer je begint te herstellen van je depressie, wil je allicht weer orde op zaken stellen in je leven. Thuis, op het werk, bij vrienden en familie … Daar bestaan geen specifieke richtlijnen voor. We bewandelen allemaal ons eigen levenspad. En herval ligt altijd op de loer, maar daar kan je je op voorbereiden.      

Hoe voorkom je dat je opnieuw depressief wordt?

Hervalpreventie of het voorkomen van herval is een belangrijk onderdeel van een goede begeleiding of een zelfhulpprogramma bij depressie. Door de ziekte heb je een bepaalde gevoeligheid ontwikkeld. Als stress op het werk een belangrijke factor was bij het tot stand komen van je depressie, zal je daar ook na je herstel rekening mee moeten houden.

Herval is niet onoverkomelijk. Therapie kan je instrumenten aanreiken om bepaalde signalen te leren herkennen, en zo herval te voorkomen. De meest gebruikte instrumenten zijn een Signaleringsplan, een Stemmingsdagboek en een Crisiskaart. Voor meer informatie kan je terecht in De depressiegids.

Herstel ≠ genezing

Genezing is niet hetzelfde als herstel. Als we een griepje hebben, rusten we een paar dagen goed uit en zijn we normaal gezien ‘genezen’. Eens de infectie is verdwenen, keren we terug naar de toestand van voor de griep.

Herstel betekent dat de symptomen van je aandoening niet noodzakelijk zullen verdwijnen. Je ‘geneest’ niet volledig. Maar je kunt daarom nog wel een goed gevuld leven leiden, en genieten van je favoriete bezigheden. Waarbij de hinder door de symptomen zoveel mogelijk beperkt wordt.

Als je geconfronteerd wordt met een ernstige psychiatrische aandoening als depressie, maak je meestal vier stadia door:

Opnieuw aan het werk

70% van de mensen die een psychisch probleem achter de rug hebben met (gedeeltelijke) werkloosheid tot gevolg, wil opnieuw aan het werk. De VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling) staat klaar om je daarbij te helpen. Voor mensen met een fysieke, mentale en/of psychische arbeidsbeperking is er GTB, Gespecialiseerde Team Bemiddeling.

De begeleiding vertrekt vanuit jouw loopbaanvraag. Wat zijn je sterke punten? Welke jobs passen bij jou? Het maakt niet uit welke uitkering je hebt. Als je een ziekte-uitkering ontvangt, gebeurt de GTB in samenspraak met je adviserend arts.

De bemiddeling richt zich op actie. Indien nodig volg je een stage, een opleiding of een sollicitatietraining. Ervaring op een werkvloer staat centraal. 
 

Ander werk?

Heb je al werk maar zit je door je depressie niet meer goed in je vel en kijk je uit naar andere mogelijkheden? Dan kan je terecht bij de loopbaanbegeleiding van de VDAB.

Ervaar je omwille van je ziekte moeilijkheden op het werk? Stoot je op onbegrip bij enkele collega’s? Houdt je takenpakket te weinig rekening met je ziektebeeld? Verloopt het contact met je nieuwe baas stroef? Zijn de werkomstandigheden onvoldoende aangepast?                         

Voor jou is er de Gespecialiseerde Opleidings-, Begeleidings- en Bemiddelingsdienst (GOB).

De GOB-jobcoaches begeleiden je discreet en beantwoorden al je vragen. Ze helpen je bij de moeilijkheden op het werk. Samen met jou zoeken ze naar een oplossing op maat.

Arbeidscoaching via GGZ

De arbeidscoach GGZ begeleidt cliënten intensief in een traject naar een daadwerkelijke en bestendige professionele (re-)integratie (trajectbegeleiding). Hij of zij richt zich tot cliënten met een psychische kwetsbaarheid die stabiliteit verworven hebben op een aantal levensdomeinen en graag weer aan het werk willen.    

Hoe zal mijn (toekomstige) werkgever reageren?

Hoe vertel je je (toekomstige) werkgever wat er aan hand was en hoe dat je werkprestaties mogelijk kan beïnvloeden?

  • Wees duidelijk Beschrijf het probleem niet met een lange, ingewikkelde uitleg of met moeilijke woorden. Leg het uit in eenvoudige, begrijpbare taal.
  • Eerlijk of strategisch? Aan de ene kant mag je geen onwaarheden vertellen of belangrijke gevolgen van mogelijke problemen op de werkprestaties verzwijgen. Aan de andere kant willen we bij deze nieuwe start met positieve elementen werken.
  • “Wat zijn de gevolgen op jouw werkprestaties?” Het is een vraag die elke werkgever zal stellen. Leg precies uit welke problemen zich kunnen voordoen en bied tegelijk mogelijke oplossingen aan. Die kunnen gaan in de richting van een aangepast arbeidsregime, uurrooster of takenpakket, nood aan begeleiding op de werkvloer of verhoogde afwezigheid.    
  • Wees positief Zorg dat de woorden niet negatief overkomen (‘in de psychiatrie opgenomen’, ‘psychotisch’…) Spreek niet alleen over de beperkingen, maar zeg ook wat geen probleem vormt.


Bron: Ups & Downs Depressiegids ‘Leven voorbij depressie’ en website Handicap & arbeid

Onze partners

Terug