Contact

Heb je een vraag voor ons?

Klik op de gele buttons hieronder om per thema de veelgestelde vragen te raadplegen.

Bestellingen materiaal

 • We willen geestelijke gezondheid onder de aandacht brengen. Kan ik bij Te Gek!? materiaal hierover krijgen?

  Fijn dat je geestelijke gezondheid onder de aandacht wil brengen en bespreekbaar wil maken. Ontdek in de webshop het (gratis) materiaal dat Te Gek!? hierover aanbiedt. 

  naar de Te Gek!?-webshop! 

  naar de Te Gek!?-scholenwebshop!

Niet gevonden wat je zocht?

Ervaringsdeskundigen

 • Ik heb ervaring met psychische problemen en zou hier graag iets mee willen doen (vb. jongeren inspireren, vrijwilligerswerk ... )

  Kreeg jij te maken met psychische problemen en wil je dat verhaal graag vertellen om het bespreekbaar te maken? Te Gek!? is steeds op zoek naar vrijwilligers die willen getuigen over hun psychische problemen aan leerlingen vanaf het derde middelbaar. 

  Meld je aan en maak samen met ons van het hoofd een zaak!

  Word vrijwilliger bij Te Gek!?

Niet gevonden wat je zocht?

Hulp nodig?

 • Waar kan ik terecht als kind/jongere van (een) ouder(s) met psychische problemen?

  Veel mensen krijgen op een bepaald moment in hun leven te maken met psychische problemen. Daar zijn dus heel wat ouders bij, met kinderen/jongeren zoals jij. Gewone kinderen die opgroeien in bijzondere omstandigheden. We noemen deze kinderen ook wel eens KOPP: Kinderen van Ouders met Psychische Problemen.

  We weten dat vele KOPP-kinderen/jongeren zich verdrietig, schuldig of eenzaam kunnen voelen over wat er met hun ouder aan de hand is. Misschien voel jij je soms ook wel zo? Of misschien voel je je net heel erg boos? Dat mag. Dat is normaal. Probeer er best met iemand over te praten, zodat je deze moeilijke gevoelens niet alleen moet dragen. Dat lucht op!

  Tips, meer info en plekken waar je terechtkan

 • Waar kan ik terecht als ik of een naaste dringend hulp nodig heb/heeft?

  Check onderstaande knop als jij (of iemand anders) dringend hulp nodig hebt (heeft).

  Dringend hulp nodig?

 • Hoe zet ik de stap naar psychologische zorg?

  In Vlaanderen bestaan er veel verschillende vormen van zorg.

  Er zijn gratis hulplijnen die je online en telefonisch kan bereiken. Deze hulplijnen werken vaak anoniem.

  hulplijnen voor jongeren  hulplijnen voor volwassenen

  Er bestaan ook zelfhulp- en lotgenotencontactgroepen, Herstelacademies en Buddywerkingen, zelfstandige psychologen, CGG's ... Via de knop hieronder vind je een overzicht van alle soorten zorgvormen die er op dit moment bestaan. 

  Soorten zorgvormen

 • Wat met de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg?

  Ben je op zoek naar psychologische of psychiatrische hulp, dan stoot je soms op wachtlijsten. Maar laat deze wachtlijsten je niet ontmoedigen om hulp te vragen. Tijdens je wachttijd kan je samen met je huisarts bekijken hoe je deze periode met bv. een eerstelijnspsycholoog kan overbruggen. Daarnaast kan je ook terecht bij onderstaande hulplijnen waar je zeker iets aan kan hebben.

  hulplijnen voor jongeren  hulplijnen voor volwassenen

  Heb je dringend hulp nodig? Check onderstaande knop.

  Dringend hulp nodig? 

  Ben je op zoek naar een specifieke plek waar je terechtkan voor hulp? Neem dan een kijkje op de Sociale Kaart

  De Staten-Generaal Geestelijke Gezondheid (SGGG) doet er ondertussen alles aan om de wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg verder in kaart te brengen en bij beleidsmakers aan te kaarten. Zo was er vorig jaar de actie #stoelentekort.

 • Hoe merk ik dat het met een naaste niet goed gaat?

  Bepaalde signalen kunnen erop wijzen dat iemand het moeilijk heeft.

  De campagne 4 voor 12 maakt een oplijsting van welke signalen dit kunnen zijn. Merk je meerdere van deze signalen op, treden deze signalen plots bij iemand op, zijn deze signalen zeer uitgesproken bij iemand en/of doen deze zich gedurende langere tijd voor? Dan kan dit erop wijzen dat iemand hulp nodig heeft.

  Herken hier de 4 signalen!

 • Waar kan ik terecht als naaste van iemand met psychische problemen?

  Het helpt om te weten dat je als naaste niet alleen bent!

  Er zijn in Vlaanderen een aantal familieorganisaties en zelfhulpgroepen waar je terechtkan voor info, een luisterend oor, lotgenotencontact. Dit wordt georganiseerd door andere naasten en familieleden die weten wat je doormaakt.

  Meer weten? 

 • Op zoek naar een specifieke plaats waar je terechtkan voor hulp?

  Een groot deel van het zorgoverzicht geestelijke gezondheidszorg vind je terug op de Sociale Kaart: een actueel overzicht van zorgvoorzieningen en zorgverstrekkers in Vlaanderen en Brussel. Daarbij kan je zoeken op locatie, soort hulpverlening … De Sociale Kaart wordt altijd verder uitgebreid.

  Tip: vraag aan je huisarts of een andere hulpverlener of hij/zij jou een bepaald aanbod kan aanraden. Eventueel kunnen jullie samen op de Sociale Kaart bekijken welke hulp er in de buurt voor jou toegankelijk is.

  Check de Sociale Kaart

 • Waar vind ik gratis of goedkopere psychologische zorg?

  Heb je nood aan ondersteuning van een professionele hulpverlener? Maar maak je je zorgen over de kostprijs van deze hulp? We lijsten op deze pagina op waar je gratis of goedkopere psychologische zorg kan krijgen.

  VOOR JONGEREN

  De telefonische en online hulplijnen bieden gratis en anoniem een luisterend oor.

  Overzicht hulplijnen voor jongeren

  Als jongere kan je voor hulp ook terecht bij het Jongeren Advies Centrum (JAC). Het JAC is onderdeel van het Centrum voor Algemeen Welzijn (CAW) en zet zich in voor het welzijn van jongeren. Gesprekken bij het JAC zijn geschikt voor jongeren tussen 12 en 24 jaar.

  In een Overkop-huis kan je als jongere tot 25 jaar gewoon binnen en buiten lopen en allerlei leuke activiteiten doen. Het is een veilige plek waar je ook een luisterend oor vindt en beroep kan doen op gratis professionele hulp.

  Tejo biedt gratis therapeutische hulpverlening aan jongeren tussen 10 en 20 jaar. Jongeren kunnen er onmiddellijk terecht, met of zonder afspraak, voor kortdurende begeleiding (+/- 10 sessies) .

  Elke erkende school in Vlaanderen werkt samen met een Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB). Ouders, leerlingen, leraren en directies kunnen er gratis terecht bij een team van artsen, verpleegkundigen, psychologen, pedagogen en maatschappelijk werkers. Het CLB werkt vraaggestuurd: op vraag van de leerling, ouders of van de school. Als leerling of ouder kan je altijd zelf om begeleiding vragen.

  De Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) zijn er voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar met ernstige psychische problemen, voor hun gezin of voor hun verzorgers. Binnen een CGG werken psychiaters, psychologen, maatschappelijk werkers en andere deskundigen die jouw hulpvraag vanuit verschillende invalshoeken bekijken. Je kan er terecht na aanmelding via bijvoorbeeld de huisarts, het CLB … Het standaardtarief per consultatie bedraagt €11 per uur. In bepaalde gevallen betaal je slechts €4. Meer info hierover kan je terugvinden op hun website.

  Een Discovery college is een plaats waar jongeren samenkomen om te leren van elkaar, ervaringen te delen en nieuwe inzichten te verwerven over geestelijke gezondheid. Vaak wordt de cursus gegeven door leeftijdsgenoten (jonge ervaringsdeskundigen) en een professional. De cursussen worden aangeboden door verschillende organisaties zoals Tejo, Overkop, Esperto Yuneco … en richten zich meestal naar jongeren tussen 14 en 25 jaar. Je kan een college mits een kleine bijdrage volgen (doorgaans €3 à €5).

  Een eerstelijnspsycholoog (ELP) of -orthopedagoog is een geconventioneerd zorgverlener die op korte termijn psychologische hulp kan bieden. Bij de psycholoog of orthopedagoog kan je terecht met ‘lichte’ tot 'matige' psychologische klachten, en kan je in vertrouwen en open praten over wat je dwarszit.
  De ELP bekijkt samen met jou wat nodig is en zal in maximum 10 sessies tot een oplossing proberen komen, waardoor jij je weer beter voelt. Indien de ELP inschat dat dit niet zal lukken op die korte tijd en er uitgebreidere opvolging nodig is, zal hij je doorverwijzen naar meer gespecialiseerde zorg waar je recht hebt op  maximum 20 sessies aan een verlaagd tarief.
  Het eerste gesprek is gratis. Nadien kost een sessie bij een eerstelijnspsycholoog €11. Heb je recht op een hogere tegemoetkoming, dan kost het nog €4.

  Meer info over terugbetaling bij de psycholoog

  Wanneer je als jongere op consultatie gaat bij een professionele hulpverlener, kan je mutualiteit ook zorgen voor een (gedeeltelijke) terugbetaling van een bepaald aantal sessies. Om te weten wat de regelgeving is bij jouw mutualiteit kan je hun website raadplegen of hen contacteren. Klik hier voor overzicht van alle mutualiteiten.

  VOOR VOLWASSENEN

  De telefonische en online hulplijnen bieden gratis en anoniem een luisterend oor.

  Overzicht hulplijnen voor volwassenen

  Als je leven niet loopt zoals je wenst, kan terecht bij het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW). Wanneer je een beroep doet op het CAW, zijn er verschillende vormen van hulp mogelijk. Simpelweg 'tussen de mensen zijn' in een inloopcentrum, of informatie en advies krijgen. Maar ook langere begeleidingstrajecten, op vang of crisishulp wanneer de nood hoog is. Hulp in welke vorm, aangeboden door het CAW, is steeds gratis.

  De Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) zijn er voor volwassenen met ernstige psychische problemen. Een CGG bestaat uit psychiaters, psychologen, maatschappelijk werkers en andere deskundigen die jouw hulpvraag vanuit verschillende invalshoeken bekijken. Je kan er terecht na aanmelding via bijvoorbeeld de huisarts of andere eerstlijnshulpverleners. Het standaardtarief per consultatie bedraagt €11 per uur. In bepaalde gevallen betaal je slechts €4. Meer info hierover vind je op hun website.

  Een eerstelijnspsycholoog (ELP) of -orthopedagoog is een geconventioneerd zorgverlener die op korte termijn psychologische hulp kan bieden. Bij de psycholoog of orthopedagoog kan je terecht met ‘lichte’ tot 'matige' psychologische klachten, en kan je in vertrouwen en open praten over wat je dwarszit.
  De ELP bekijkt samen met jou wat nodig is en zal in maximum 10 sessies tot een oplossing proberen komen, waardoor jij je weer beter voelt. Indien de ELP inschat dat dit niet zal lukken op die korte tijd en er uitgebreidere opvolging nodig is, zal hij je doorverwijzen naar meer gespecialiseerde zorg waar je recht hebt op maximum 20 sessies aan een verlaagd tarief.
  Het eerste gesprek is gratis. Nadien kost een sessie bij een eerstelijnspsycholoog €11. Heb je recht op een hogere tegemoetkoming, dan kost het nog €4.

  Meer info over terugbetaling bij de psycholoog

  Via www.zelfhulp.be kan je op zoek gaan naar ondersteuning rond zelfhulp, lotgenotencontact of ervaringsdeskundigheid. Deze groepen zijn er te vinden in verschillende thema’s of problematieken en zijn verspreid in Vlaanderen. Hulp via deze weg is vaak gratis.

  De Herstelacademie biedt cursussen aan die kortdurend zijn en focussen op het vaardiger worden in het leven met een psychische kwetsbaarheid. Ze helpen je om actief je herstel(proces) in eigen handen te nemen, bewuste stappen voorwaarts te zetten om daarna als volwaardige burger je plaats (weer) in te nemen in de maatschappij. Deze cursussen worden telkens gegeven door een duo waarvan één persoon iemand is met ervaringskennis en de andere persoon een professionele hulpverlener. Zij brengen samen een warme boodschap van hoop, begrip, veerkracht en toekomstperspectief.
  Met haar aanbod richt de Herstelacademie zich naar iedereen die wil werken aan zijn psychisch herstel. Ook staat het aanbod open voor elke geïnteresseerde burger die hieraan wil bijdragen: naasten, vrienden, familieleden en (toekomstige) hulpverleners.
  Deelname aan een cursus kan gratis zijn of je dient een kleine bijdrage te betalen. Herstelacademies zijn er in verschillende regio’s. 

  Wanneer je op consultatie gaat bij een professionele hulpverlener, kan je mutualiteit ook zorgen voor een (gedeeltelijke) terugbetaling van een bepaald aantal sessies. Om te weten wat de regelgeving is bij jouw mutualiteit kan je hun website raadplegen of hen contacteren. Een overzicht van alle mutualiteiten vind je hier.

  Op de website van OnlinePsyHulp kan je bij depressie, angst, middelengebruik en gokken terecht voor online zelfhulp en online (chat)begeleiding door een professionele hulpverlener. De online hulp is kosteloos en deelnemers kunnen anoniem blijven.

Niet gevonden wat je zocht?

Lotgenotencontact

 • Ik ben of ken iemand met een psychische kwetsbaarheid en ben op zoek naar een zelfhulpgroep en/of gelijkgestemden om mee te praten.

  Zelfhulpgroepen voor mensen met een psychische aandoening en/of hun familieleden kunnen een enorme steun betekenen. Mensen die hetzelfde meemaken begrijpen elkaar vaak heel goed. Ze kunnen ervaringen en tips uitwisselen over hoe je beter met een bepaald probleem omgaat. Het fijne is dat je in een zelfhulpgroep onder gelijken bent.  

  Meer info over zelfhulpgroepen

Niet gevonden wat je zocht?

Patiëntenrechten

 • Ik heb een klacht over een bepaalde behandeling, arts/psychiater/psycholoog, instelling ... in de geestelijke gezondheidszorg.

  De onafhankelijke ombudsdienst geestelijke gezondheid (OOGG) helpt je met vragen en klachten met betrekking tot jouw patiëntenrechten in de geestelijke gezondheidszorg.

  naar oogg.be

 • Ik heb bedenkingen bij een bepaalde behandeling, arts/psychiater/psycholoog, instelling ... in de geestelijke gezondheidszorg. Wat zijn mijn rechten?

  De onafhankelijke ombudsdienst geestelijke gezondheid (OOGG) helpt je met vragen en klachten met betrekking tot jouw patiëntenrechten in de geestelijke gezondheidszorg.

  naar oogg.be

 • Kan je als kind of jongere ook een klacht indienen over een behandeling, arts/psychiater/psycholoog, instelling ...?

  Dat kan je zeker! Ook als kind of jongere heb je patiëntenrechten. De onafhankelijke ombudsdienst voor geestelijke gezondheid heeft hiervoor Ombi in het leven geroepen. Bij Ombi kan je terecht met jouw vragen of klachten.

  naar Ombi van oogg.be

Niet gevonden wat je zocht?

Psychische problemen

 • Waar vind ik meer info over ... ADHD?

  Meer informatie over ADHD (korte omschrijving, behandeling, oorzaken, wat je zelf kan doen, literatuur) vind je via onderstaande knop.

  Info over ADHD

 • Waar vind ik meer info over ... angststoornissen?

  Meer informatie over angststoornissen (korte omschrijving, behandeling, oorzaken, wat je zelf kan doen, literatuur) vind je via onderstaande knop.

  Info over angststoornissen

 • Waar vind ik meer info over ... autisme?

  Meer informatie over autisme (korte omschrijving, behandeling, oorzaken, wat je zelf kan doen, literatuur) vind je via onderstaande knop.

  Info over autisme

 • Waar vind ik meer info over ... automutilatie of zelfverwonding?

  Meer informatie over automutilatie of zelfverwonding (korte omschrijving, behandeling, oorzaken, wat je zelf kan doen, literatuur) vind je via onderstaande knop.

  Info over automutilatie

 • Waar vind ik meer info over ... bipolaire stoornis?

  Meer informatie over bipolaire stoornis (korte omschrijving, behandeling, oorzaken, wat je zelf kan doen, literatuur) vind je via onderstaande knop.

  Info over bipolaire stoornis

   

 • Waar vind ik meer info over ... borderline?

  Meer informatie over borderline (korte omschrijving, behandeling, oorzaken, wat je zelf kan doen, literatuur) vind je via onderstaande knop.

  Info over borderline

 • Waar vind ik meer info over ... dementie?

  Meer informatie over dementie (korte omschrijving, behandeling, oorzaken, wat je zelf kan doen, literatuur) vind je via onderstaande knop.

  Info over dementie

   

 • Waar vind ik meer info over ... depressie?

  Meer informatie over depressie (korte omschrijving, behandeling, oorzaken, wat je zelf kan doen, literatuur) vind je via onderstaande knoppen.

  Info over depressie

 • Waar vind ik meer info over ... dwangstoornis?

  Meer informatie over dwangstoornis (korte omschrijving, behandeling, oorzaken, wat je zelf kan doen, literatuur) vind je via onderstaande knop.

  Info over dwangstoornis

 • Waar vind ik meer info over ... eetstoornissen?

  Meer informatie over eetstoornissen (korte omschrijving, behandeling, oorzaken, wat je zelf kan doen, literatuur) vind je via onderstaande knop.

  Info over eetstoornissen

 • Waar vind ik meer info over ... langdurige psychose?

  Meer informatie over langdurige psychose (korte omschrijving, behandeling, oorzaken, wat je zelf kan doen, literatuur) vind je via onderstaande knop.

  Info over langdurige psychose

 • Waar vind ik meer info over ... persoonlijkheidsstoornissen?

  Meer informatie over persoonlijkheidsstoornissen (korte omschrijving, behandeling, oorzaken, wat je zelf kan doen, literatuur) vind je via onderstaande knop.

  Info over persoonlijkheidsstoornissen

 • Waar vind ik meer info over ... psychose?

  Meer informatie over psychose (korte omschrijving, behandeling, oorzaken, wat je zelf kan doen, literatuur) vind je via onderstaande knop.

  Info over psychose

 • Waar vind ik meer info over ... slaapstoornissen?

  Meer informatie over slaapstoornissen (korte omschrijving, behandeling, oorzaken, wat je zelf kan doen, literatuur) vind je via onderstaande knop.

  Info over slaapstoornissen

 • Waar vind ik meer info over ... stress, overspannenheid en burn-out?

  Meer informatie over stress, overspannenheid en burn-out (korte omschrijving, behandeling, oorzaken, wat je zelf kan doen, literatuur) vind je via onderstaande knop.

  Info over stress, overspannenheid en burn-out

 • Waar vind ik meer info over ... suïcidale gedachten/zelfdoding?

  Meer informatie over suïcidale gedachten/zelfdoding (korte omschrijving, behandeling, oorzaken, wat je zelf kan doen, literatuur) vind je via onderstaande knop.

  Info over suïcidale gedachten/zelfdoding

 • Waar vind ik meer info over ... ticstoornis?

  Meer informatie over ticstoornis (korte omschrijving, behandeling, oorzaken, wat je zelf kan doen, literatuur) vind je via onderstaande knop.

  Info over ticstoornis

 • Waar vind ik meer info over ... verslaving?

  Meer informatie over verslaving (korte omschrijving, behandeling, oorzaken, wat je zelf kan doen, literatuur) vind je via onderstaande knop.

  Info over verslaving

 • Waar vind ik meer info over ... verwaarlozing en mishandeling?

  Meer informatie over verwaarlozing en mishandeling (korte omschrijving, behandeling, oorzaken, wat je zelf kan doen, literatuur) vind je via onderstaande knop.

  Info over verwaarlozing en mishandeling

Niet gevonden wat je zocht?

Samenwerkingen

 • Kan Te Gek!? mijn project/boek/... aandacht geven en/of helpen verspreiden?

  Heb je een bepaald project rond geestelijke gezondheid op poten gezet? Heb je een boek geschreven dat te maken heeft met geestelijke gezondheid? Heb je een website waarop je blogberichten, gedichten, vlogs ... publiceert over geestelijke gezondheid?

  Op onze website is er een speciaal plekje voor blogberichten. Eventueel kan ook jij hierop terecht met een blogbericht over je project, boek, website ...

  Enkele richtlijnen om jou op weg te helpen:

  • Een blogbericht mag een tekst zijn maar ook andere vormen zoals een gedicht, filmpje, schilderij, podcast, … zijn mogelijk.
  • Probeer in jouw verhaal een boodschap van hoop/ moed/ kracht of (een) tip(s) te verwerken.
  • Beperk een tekst tot maximaal één A4’tje (met eventueel een link naar je blogsite). Een filmpje of podcast duurt best maximaal 5 minuten.
  • Voorzie een titel en intro.
  • Indien je ons een geschreven blogbericht bezorgt, stuur dan ook een bijpassende afbeelding mee. Dit hoeft geen foto van jezelf te zijn maar wel iets dat bij je boodschap past. 

  Ben je onzeker over wat je neergeschreven hebt? Geen nood, wij lezen alles na en zorgen voor de eindredactie. 

  Een blogbericht plaatsen?

Niet gevonden wat je zocht?

Scholen/organisaties

 • Hoe kunnen we op een laagdrempelige manier geestelijke gezondheid beter bespreekbaar maken in de klas?

  Te Gek!? helpt geestelijke gezondheid op school bespreekbaar maken.

  In ons scholenaanbod zijn er interessante voorstellingen, boeken en workshops voor leerlingen én leerkrachten. Ook de gratis, wetenschappelijk onderbouwde Take off lespakketten kan je er downloaden. Verder kun je via ons scholenaanbod de Te Gek!?-Infomobiel boeken voor een bezoekje aan jouw school of een ervaringsdeskundige uitnodigen op je school om te getuigen over zijn/haar psychische kwetsbaarheid. 

  Omdat de geestelijke gezondheid van onze jongeren aanzienlijk heeft geleden onder de coronacrisis en de bijhorende maatregelen, heeft Te Gek! ook een online scholenaanbod uitgewerkt. 

  Bekijk ons scholenaanbod

 • Onze school is op zoek naar sprekers en/of workshops om geestelijke gezondheid bespreekbaar te maken in de klas. Kan Te Gek!? ons hierbij helpen?

  Te Gek!? heeft een ruim aanbod aan workshops, voorstellingen en sprekers (getuigenissen) waarmee je in de klas aan de slag kan.

  Bekijk het aanbod

   

   

Niet gevonden wat je zocht?

Te Gek!? (onder)steunen

 • Ik heb een vraag over het actieplatform van Te Gek!?

  Wil je graag een actie starten op actie.tegek.be en heb je een vraag? Check dan zeker deze veelgestelde vragen i.v.m. acties en donaties.

 • Ik wil Te Gek!? financieel steunen. Waar kan ik hiervoor terecht?

  Wil je helpen om het taboe op psychische problemen te doorbreken? Dat kan je doen door Te Gek!? financieel te steunen! Zo help je ons met het opzetten van nieuwe initiatieven die psychische problemen bespreekbaar maken.

  Giften vanaf € 40 zijn fiscaal aftrekbaar en hiervoor ontvang je een fiscaal attest. Giften van minstens € 40 worden met een belastingvoordeel van 45% gestimuleerd. Dat wil zeggen: als je Te Gek!? steunt met € 100 je uiteindelijk € 55 betaalt.

  Steun Te Gek!?

 • Ik wil als vrijwilliger aan de slag gaan voor Te Gek!?. Waar kan ik hiervoor terecht?

  Kreeg jij te maken met psychische problemen en wil je dat verhaal graag vertellen om het bespreekbaar te maken? Te Gek!? is steeds op zoek naar vrijwilligers die willen getuigen over hun psychische problemen aan leerlingen vanaf het derde middelbaar. 

  Of wil je graag helpen op een evenement of infostand? Meld je aan en maak samen met ons van het hoofd een zaak.

  Contacteer ons

Niet gevonden wat je zocht?

Verdere vragen?

 • Heb je een vraag over een bepaald thema dat je niet terugvindt onder de gele knoppen hierboven?

  Kijk dan even rond op de website en gebruik eventueel de zoekfunctie (geel rond knopje rechtsboven op iedere pagina). Als je via de zoekfunctie nog steeds de juiste informatie niet hebt gevonden, klik dan hieronder op de knop 'Niet gevonden wat je zocht'. Duid bij keuze van het onderwerp 'Ik heb een algemene vraag' aan.

Niet gevonden wat je zocht?
Terug