Tool voor Uitkomsten Meting (TUM)

TUM is een instrument waar patiënten antwoorden op 11 vragen over klachten, sociale relaties, tevredenheid en therapeutische relatie, en is onderdeel van het persoonlijk medisch dossier.

Korte inhoud

De TUM is een online therapeutisch instrument waarbij de patiënt elf eenvoudige vragen (via VASschalen) beantwoordt over zijn/haar klachten, sociale relaties, tevredenheid en therapeutische relatie.
De verkregen antwoorden worden automatisch verwerkt, waardoor onmiddellijk feedback verkregen wordt. Ook krijg je vanaf de tweede afname vier grafieken waarin je de evolutie van je patiënt kan aflezen. Uit onderzoek weten we dat het bespreken van deze uitkomstenmetingen zal leiden tot een kwaliteitsverbetering van je behandelingen.

Meetdomeinen

De TUM meet 4 categorieën:

 • Klachten
 • Sociale relatie
 • Tevredenheid over de behandeling
 • Therapeutische relatie

Het gaat in totaal over 11 vragen (6 voor en 5 na de sessie) die beantwoord worden met VAS-schalen = schuifbalkjes (antwoorden tussen 0 en 10).

Voordelen en nadelen instrument

Voordelen:

 • Beknopte vragenlijst, zeer concreet, kort en krachtig.
 • De scores worden vanzelf gegenereerd in het online programma en kunnen in grafieken worden gezet.
 • De TUM-site is beveiligd volgens de nieuwste normen en de vragenlijst is ook geïntegreerd in QITonline en QuestManager. QuestManager is gelijkaardig aan QITonline maar heeft een grotere dataset aan vragenlijsten en is duurder dan Qitonline.
 • Vragenlijst is geschikt voor de meeste doelgroepen/volwassenen/patiënten.
 • Het is de bedoeling dat de patiënt de lijst zelf invult. Bij personen met paranoïde gedachten kan de hulpverlener niet helpen maar eventueel wel aanmoedigen. Ervaring leert dat het instrument introverte mensen tot spreken brengt.
 • Het instrument ondersteunt ook het teamoverleg.

Nadelen:

 • Het tijdstip van afname en de gemoedstoestand beïnvloeden de scores. Via het gesprek kom je ook op andere aspecten uit maar die zitten niet in de bevraging. Je kan zelf andere vragen toevoegen.
 • Soms worden bij personen die cognitief wat beperkt zijn, de vragen anders opgevat dan ze bedoeld zijn. Dit kan in de bespreking tussen hulpverlener en patiënt verduidelijkt worden.
 • Mensen vinden het vaak moeilijk om open te zijn over hun behandeling en therapeutische relatie. Sociale wenselijkheid kan meespelen in deze scores maar neemt af naarmate de behandeling vordert en de vertrouwensrelatie veilig aanvoelt.
 • TUM vertrekt vanuit klachten. Wat als er ook ‘hoop’ kan worden meegenomen in de bevraging? Kan je de schaal omdraaien en de positieve score benadrukken?
 • TUM is beperkt om het gesprek aan te gaan.
Terug