Werkgroep Soteriahuizen

Vlaamse werkgroep Soteriahuizen

In Vlaanderen werd de werkgroep Soteriahuizen opgericht in juni 2020 met als doel het implementeren van Soteriahuizen in Vlaanderen. De Vlaamse werkgroep Soteriahuizen is samengesteld uit professionelen in de geestelijke gezondheidszorg met expertise in de behandeling van psychose en uit personen die zelf een dergelijke crisis hebben doorgemaakt, alsook naastbetrokkenen van mensen met een psychosegevoeligheid.
De leden van de werkgroep pleiten voor Soteriahuizen als alternatief voor een opname in het psychiatrisch ziekenhuis bij een psychotische crisis.
Door het binnenbrengen van de verschillende perspectieven bij de besluitvorming beogen we de gedragenheid te vergroten met oog op een duurzame implementatie van Soteriahuizen binnen de GGZ.


Ik erken het belang van Soteriahuizen en onderteken het manifest

Bent u ervan overtuigd dat Soteriahuizen een plaats verdienen binnen de geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen? Dan nodigen we je uit het manifest mee te ondertekenen.

Met het onderschrijven van deze principes pleit jij en/of je organisatie mee voor Soteriahuizen als alternatief voor een opname in het psychiatrisch ziekenhuis bij een psychotische crisis.

Onderteken het manifest

Terug