WRAP is een zelfhulptool waarmee je weer grip leert krijgen op je eigen leven als dat door ingrijpende gebeurtenissen is ontregeld. Deze zelfhulptool komt uit Amerika en wordt sinds enkele jaren ook in Nederland en Vlaanderen toegepast binnen de herstelvisie. WRAP heeft een positieve benadering. Het gaat uit van de kracht van mensen en niet van de dingen die fout lopen. Je kan alleen of in groep met WRAP aan de slag. Intussen is de tool wereldwijd ingeburgerd en uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat WRAP mensen effectief helpt hun levenswensen te vervullen.

Beschermde methodiek

WRAP is een beschermde methodiek. Concreet wil dit zeggen dat je zonder opleiding en opvolging achteraf geen cursussen mag aanbieden. In Vlaanderen geven momenteel verschillende organisaties en instellingen binnen de GGZ-sector WRAP-basiscursussen (psychiatrisch ziekenhuis, aanloopcentrum of psychosociaal revalidatiecentrum …). Een basiscursus wordt gegeven in groep onder begeleiding van minimum twee opgeleide trainers of facilitators. Meestal zijn dit mensen die zelf een psychische kwetsbaarheid hebben.

Wil je graag met jouw ervaring bijdragen aan het welbevinden van anderen? Dan kan je na het volgen van een basiscursus zelf WRAP-cursussen geven. Hiervoor dien je een training- of facilitatorcursus te volgen.

Psyche organiseert facilitator- en refreshmentcursussen (1 keer per jaar), en ook algemene ondersteuning en intervisiemomenten voor facilitators.

Ontstaan

WRAP werd ontwikkeld door Mary Ellen Copeland, een Amerikaanse die worstelde met depressies en psychoses. De dokters gaven haar weinig hoop en schreven voornamelijk medicijnen voor om haar symptomen te bestrijden. Copeland legde zich daar niet bij neer en zocht naar een methode om zelf weer controle over haar leven te krijgen. Samen met een groep medepatiënten en ervaringsdeskundigen ontwikkelde ze WRAP. De methode is niet gebonden aan een bepaalde diagnose of specifieke problemen. Hierdoor helpt WRAP zowel mensen met als zonder een psychische kwetsbaarheid. Intussen is het wereldwijd ingeburgerd en uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat WRAP mensen effectief helpt hun levenswensen te vervullen.

Meer info over de Amerikaanse WRAP vind je bij het Copeland Center.

Terug