HerstelAcademie

Een HerstelAcademie voorziet een open cursusaanbod rond diverse thema’s die te maken hebben met psychisch herstel, en richt zich in de eerste plaats naar iedereen die wil werken aan zijn/haar psychisch herstel. Daarnaast staat het aanbod open voor mensen die aan dit psychisch herstel willen bijdragen: naasten, vrienden, familieleden en (toekomstige) hulpverleners...

Website Herstelacademie

Actief herstelproces in eigen handen nemen

Opdat elke student zich goed voelt tijdens (het verloop van) een cursus hecht de HerstelAcademie veel belang aan de creatie van een veilige omgeving waarin je jezelf kan zijn en we respectvol met elkaar omgaan. De cursussen zijn kortdurend en focussen op het vaardiger worden in het leven met een psychische kwetsbaarheid. Ze helpen je om actief je herstel(proces) in eigen handen te nemen, bewuste stappen voorwaarts te zetten om daarna als volwaardige burger je plaats (weer) in te nemen in de maatschappij. De cursussen worden steeds in duo opgemaakt en gegeven: enerzijds een persoon met ervaringskennis en anderzijds een hulpverlener. Als duo brengen zij een warme boodschap van hoop, begrip, veerkracht en toekomstperspectief.

Ook in jouw buurt

De HerstelAcademies zijn ingebed volgens de 13 GGZ-netwerkregio’s. Vanuit Te Gek!? wordt verdere verspreiding en inbedding ondersteund en intervisie voorzien a.d.h.v. een werkgroep met alle regionale HerstelAcademies i.f.v. afstemming, voorbereiding van cursussen op Vlaams niveau…

Vind hier de HerstelAcademie in jouw buurt

(camera & montage: Maris De Smedt)

Terug