Open Dialogue

Open Dialogue is een doelgerichte benadering van psychiatrische zorg en behandeling, die zo snel mogelijk verbinding en samenspraak zoekt met álle betrokkenen, door in brede gesprekken open naar de verschillende ervaringen en perspectieven te luisteren.

Op die manier kan ook samen naar mogelijke doelen, krachten, hulpbronnen en andere oplossingen worden gezocht – en kan tijd én toekomst worden gewonnen. Deze bijzondere aanpak verloopt volgens een aantal principes, steunend op 30 jaar praktijkonderzoek.

Open Dialogue was oorspronkelijk vooral gericht op samen omgaan met psychosegevoeligheid, maar krijgt in de praktijk steeds bredere toepassing. Voortbouwend op de ontwikkelingen in West-Lapland (Finland) door Jaakko Seikkula en zijn collega's, heeft de Open Dialogue-praktijk ook heel wat navolging gekregen in andere Europese regio's.

Ook Vlaanderen (en België) wil hierin niet achterblijven. Zorgcircuit Psychose Noord-West-Vlaanderen, een samenwerking van organisaties die werken met en voor mensen met een psychosegevoeligheid, is hierin pionier. Diverse teams verdiepen zich al enkele jaren in de Open Dialogue principes, zowel inhoudelijk als organisatorisch, gedreven op een gezamenlijke weg: situatie per situatie, zoveel mogelijk met vereende krachten Open Dialogue-praktijken leren waarmaken.

Ook elders in Vlaanderen groeit de interesse en ambitie om met Open Dialogue op weg te gaan en hierover uit te wisselen. Steunpunt Geestelijke Gezondheid wil deze praktijkontwikkeling gericht en actief ondersteunen.

 

Engeland - FAQ rond Open Dialogue

Noord-West-Vlaanderen - Open Dialogue project

 

Terug