Buddywerking

Buddywerking Vlaanderen wil het sociale isolement dat mensen met psychische kwetsbaarheid kunnen ervaren, doorbreken.

Als je psychisch kwetsbaar bent, raak je gemakkelijk sociaal geïsoleerd. Contact met anderen is dan niet evident meer. Buddywerking helpt je om opnieuw vertrouwen te krijgen in mensen en je weer open te stellen voor de wereld rondom jou. Buddy’s zijn geen hulpverleners. Buddywerking draait om gelijkwaardige relaties en om sociaal contact in een vriendschappelijke en ongedwongen sfeer.

Hoe werkt het?

Zo wordt een vrijwilliger (de ‘buddy’) in contact gebracht met een persoon met een psychische kwetsbaarheid (de ‘deelnemer’). Ze ontmoeten elkaar om op regelmatige basis leuke dingen te doen zoals naar de film gaan, gaan wandelen, samen een koffie drinken … Buddy’s zijn met andere woorden voor hun deelnemer een brug naar de buitenwereld.

Meer info?

 

(camera & montage: Maris De Smedt)

Terug