Buddywerking

Buddywerking Vlaanderen wil het sociale isolement dat mensen met psychische kwetsbaarheid kunnen ervaren, doorbreken.

De Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin gaf eind 2007 de opdracht voor de verspreiding van buddywerkingen in Vlaanderen en Brussel. Hierin kregen de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) een centrale rol, in regionale samenwerking met andere GGZ- en vrijwilligersorganisaties. Centraal werd een coördinatiefunctie voorzien om dit proces waar te maken. Vanaf 1 december 2011 was ‘Buddywerking Vlaanderen‘ een gegeven. Geen tijdelijk project meer, maar een verankerde werking en een regionale buddymedewerker in elk van de 13 CGG-werkingsgebieden, onder één naam.

Zo wordt een vrijwilliger (de ‘buddy’) in contact gebracht met een persoon met een psychische kwetsbaarheid (de ‘deelnemer’). Ze ontmoeten elkaar om op regelmatige basis leuke dingen te doen zoals naar de film gaan, gaan wandelen, samen een koffie drinken … Buddy’s zijn met andere woorden voor hun deelnemer een brug naar de buitenwereld.

Meer info?

 

(camera & montage: Maris De Smedt)

Terug