Algemene info

Algemene info

Soteria is het oud-Griekse woord voor verlossing, redding, bescherming. Soteria verwijst dus naar een beschermende, ontspannende, rustgevende en verbindende omgeving.

Een Soteriahuis is een gewoon huis in het dorp of de stad - in de ‘community’- waar een kleine groep van maximaal 8 jongvolwassenen die een psychotische crisis doormaken, samenleven. 

Specifiek voor de Soteriahuizen zijn de volgende drie kernelementen: 

  • 'Being with': een continue aanwezigheid van een rustgevende ander.
  • 'Doing with': een milieutherapeutische aanpak door samen dagelijkse taken op te nemen.
  • Beperkt gebruik van antipsychotica. 
     

"Prof. dr. Luc Ciompi, Zwitsers psychiater en psychotherapeut, is de oprichter van Soteria Berne. Hij is bevorderaar van gemeenschapsgerichte zorgsystemen voor rehabilitatie en crisisinterventie, gebaseerd op een integratieve (psycho-socio-biologische) benadering van geestesziekten.


Dr Loren Mosher in een interview voor ‘Changing our Minds’ : een documentaire over Geestelijke Gezondheid waar Soteria wordt besproken. 


Ik erken het belang van Soteriahuizen en onderteken het manifest

Bent u ervan overtuigd dat Soteriahuizen een plaats verdienen binnen de geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen? Dan nodigen we je uit het manifest mee te ondertekenen.

Met het onderschrijven van deze principes pleit jij en/of je organisatie mee voor Soteriahuizen als alternatief voor een opname in het psychiatrisch ziekenhuis bij een psychotische crisis.

 

Onderteken het manifest

Terug