Kwartiermaken

Kwartiermaken wil een maatschappelijk klimaat bevorderen waarin meer mogelijkheden ontstaan voor mensen in de marge, zodat ze erbij horen en mee kunnen doen naar eigen wens en mogelijkheden.

Volgens Van Dale is een kwartiermaker iemand die belast is met de voorbereiding van een onderneming, een wegbereider, een voorloper. De 'onderneming' is hier een gastvrije, inclusieve samenleving voor mensen die met uitsluiting te maken hebben. Kwartiermaken is ook een militaire term waarbij een klein deel van het leger zorgt voor een bivakplaats voor het andere grootste deel van het leger.

Een veilige, gastvrije plek creëren

Kwartiermakers gaan voorop en zoeken of creëren een veilige, gastvrije plek waarin zoveel mogelijk wederkerigheid wordt geïnstalleerd. De Nederlandse Doortje Kal vulde het begrip in als een warme, veilige plek maken voor je psychisch kwetsbare medemens. Het kadert in het idee van de vermaatschappelijking van de zorg. Psycholoog Peter Dierinck is kwartiermaker in Vlaanderen en gaat op zoek naar samenwerkingsverbanden en methodieken om die samenwerkingsverbanden op te zetten. Hij motiveert mensen om zo de maatschappij klaar te maken voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Psyche vzw wil deze methodiek van Kwartiermaken verder gaan verspreiden in Vlaanderen.

(camera en montage: Maris De Smedt)

KwartiermakenMeer weten?

In zijn Handboek Kwartiermaken beschrijft psycholoog Peter Dierinck hoe de vermaatschappelijking van geestelijke gezondheidszorg in de praktijk kan verlopen.

Bestel het handboek

 

Terug