Zicht op herstel

Binnen de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid werd een werkgroep opgestart waarbij de vraag: ‘Hoe kunnen we de dialoog over herstel tussen hulpverlener, patiënt en familie faciliteren?’ centraal stond. Deze werkgroep zocht naar manieren/instrumenten om het persoonlijk herstel van de patiënt in kaart te brengen en zo levensdomeinen te detecteren waar ondersteuning gewenst is. Op deze manier kwam de werkgroep ‘Zicht op Herstel’ tot stand. Deze vergaderingen gingen door in het najaar van 2017 tot het voorjaar 2018. 

De leden van de werkgroep gingen aan de slag met zes herstelinstrumenten. Deze werkinstrumenten hebben niet de pretentie ‘de waarheid’ te verkondigen en hebben slechts als doel organisaties en afdelingen uit te nodigen om ook met herstelinstrumenten op cliëntniveau aan de slag te gaan.


Hier vind je een korte evaluatie van de 6 instrumenten
 

Terug