Persoonlijk Krachtenprofiel Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (SRH)

Met het persoonlijk krachtenprofiel wordt gezamenlijk een plan opgesteld gericht op kwaliteit van leven.

Korte inhoud

Persoonlijk Plan en Profiel worden gebruikt binnen de SRH methodiek. Vervangen eventuele zorg- of behandelplannen. Belangrijk is dat wensen en krachten in kaart gebracht worden, en de plannen eigendom van de patiënt zijn. Ze moeten dan ook door hulpverlener en patiënt samen opgesteld worden.

Meetdomeinen

Geen meetinstrument.

Voordelen en nadelen instrument

  • Het instrument vertrekt vanuit de krachten van de patiënt. Het ondersteunt de werkzame relatie tussen hulpverleners en patiënt goed.
  • Wisselwerking ontstaat tussen patiënt en team: het instrument vertegenwoordigt de stem van de patiënt op het team, verzamelt de reacties en koppelt terug en bespreekt met de patiënt.
  • Kwetsbaarheden waarmee je weet om te gaan als kracht kan je meenemen in het Persoonlijk Profiel.
  • Het materiaal van SRH mag niet vrij verspreid worden (patent rinogroep).

 

 

Terug