Nederlandse Empowerment vragenlijst (NEL)

Korte inhoud

De NEL onderzoekt in hoeverre een organisatie empowerend werkt. Daarnaast meet de NEL ook onrechtstreeks het herstel van een cliënt.

Meetdomeinen

De NEL heeft 40 items, verdeeld over 6 domeinen:

 • Professsionele hulp
 • Sociale steun
 • Eigen wijsheid
 • Erbij horen
 • Zelfmanagement
 • Betrokken leefgemeenschap/samenleving

De cliënt scoort in totaal op 40 vragen. De patiënt scoort op een 5-puntenschaal (1=sterk mee oneens - 5=sterk mee eens; sommige vragen ook optie NVT). De cliënt moet het antwoord aanduiden wat op dat moment van toepassing is (de eerste reactie is meestal de beste).

Voordelen en nadelen instrument

Voordelen:

 • Eenvoudig in gebruik

Nadelen:

 • Geen normen waarmee je kan vergelijken
 • Moeilijk in taalgebruik
 • Term ‘psychische handicap’ is geen ‘herstelgerichte’ term
 • Geen handleiding

 

 

Terug