Health of the Nation Outcome Scale(s) (HoNOS)

De HoNOS is een vragenlijst die de zorgnoden van de patiënt in kaart brengt.

Korte inhoud

In vier hoofdtopics (gedragsmatige problemen, beperkingen, symptomatische problemen, sociale problemen) worden vooral de zorgnoden in kaart gebracht. Het instrument kan gebruikt worden voor vergelijkingen tussen afdelingen of zelfs landen.

Meetdomeinen

In vier hoofdtopics:

 • Gedragsmatige problemen
 • Beperkingen
 • Symptomatische problemen
 • Sociale problemen

Vooral de zorgnoden worden in kaart gebracht in 12 vragen. Er kunnen scores gegeven worden van 0 (geen probleem) – 4 (zeer ernstig probleem). Een score 9 wordt gegeven indien geen of onvoldoende informatie over het item geweten is.

Voordelen en nadelen instrument

Onderstaande zijn bevindingen van de werkgroep Zicht op Herstel

Voordelen

 • Het is psychometrisch goed onderbouwd.
 • Kort en eenvoudig.
 • Het kan verandering in functioneren meten. Een eerste afname geeft het profiel van de patiënt weer, een tweede meting geeft trends weer en een derde meting geeft duidelijke trends weer (tenzij score 9).
 • Kan meermaals afgenomen worden en binnen verschillende voorzieningen, regio's en landen vergeleken worden. De resultaten worden centraal verzameld.
 • Internationaal erkend en standaard instrument.


Nadelen

 • De visie van de hulpverlener staat centraal.
 • De input van de patiënt zit er niet bij.
 • Er bestaan veel verschillende versies en vertalingen.
 • Het instrument zegt enkel iets over het functioneren van de patiënt, maar vanuit een probleemstandpunt.
 • Moet dit een teaminstrument worden in plaats van een instrument dat ingevuld wordt door één hulpverlener? Vrij intensief: elke patiënt in team overlopen. Wie geeft welk cijfer?
 • Dit instrument introduceren in een herstelproces geeft conflicten bij hulpverlener en patiënt. Het is belangrijk als hulpverlener te zien wat er fout loopt, maar de brug naar wat de patiënt wil bereiken wordt niet gemaakt.
Terug