Geestelijke gezondheidszorg thermometer versie 2003.2

De GGZ-thermometer is een instrument waarmee hulpverleners peilen naar hoe patiënten de zorg waarderen.

Korte inhoud

De GGZ thermometer is een beknopt instrument waarmee hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg op gezette tijden kunnen onderzoeken hoe patiënten de aangeboden zorg waarderen. Ook zijn er landelijke benchmarkmogelijkheden aan het instrument gekoppeld.

Meetdomeinen:

  • Informatie
  • Inspraak
  • Relatie met hulpverlener
  • Resultaat van begeleiding

Men scoort dus in totaal op 20 vragen bij een afname. Deze domeinen worden gescoord met ja of neen. In een vijfde deel worden 4 overige vragen gesteld.

Voordelen en nadelen instrument

Voordelen:

  • Bondig, helder, in kaart brengen van de kwaliteit van de aangeboden zorg,
  • Er zijn open vragen in het vijfde deel: ‘Wat moet verbeterd worden?’

Nadelen:

  • De GGZ-thermometer peilt niet naar waar de patiënt staat in zijn of haar herstelproces of naar zijn of haar ondersteuning; het betreft een instrument voor de instelling. Er is geen terugkoppeling naar de patiënt.
  • Bij de meeste vragen is er geen antwoordmogelijkheid ‘ik weet het niet’.
  • Vragen zijn niet zo gemakkelijk te begrijpen maar kunnen via voorbeelden worden toegelicht.
  • Mensen moeten mondig zijn om dit te kunnen invullen. Er bestaan weinig instrumenten voor mensen die verstandelijk beperkt zijn. Het is belangrijk om ook deze mensen te blijven bevragen. Een ervaringsdeskundige kan hierin een rol opnemen.

 

Terug