De Recovery Oriented Practices Index (ROPI) is een instrument om vast te stellen in hoeverre een (zorg)team herstelondersteunende zorg verleent. Dit gebeurt via verschillende groepsgesprekken met medewerkers, een cliëntenpanel en inzage van documenten.

Dit instrument is afkomstig van het Trimbos-instituut in Nederland maar kreeg ook groeiende bekendheid bij organisaties in Vlaanderen. Er is nu ook een Vlaamse versie beschikbaar. Zowel taal als inhoud zijn aangepast aan de Vlaamse zorgpraktijk. Deze aanpassing kwam tot stand door een samenwerking tussen het Trimbos-instituut, LUCAS KU Leuven, PC Sint-Amedeus, PZ Sint-Annendael, Alexianen Zorggroep Tienen en Netwerk Transmurale Zorg, regio Leuven & Tervuren.

Om de ROPI te kunnen afnemen is een training vereist, bestaande uit een basis- en een terugkombijeenkomst.

Te Gek!? biedt een kader om het aanbod van ROPI te voorzien in Vlaanderen. We organiseren elk jaar een opleiding zodat het aantal ROPI-afnemers stijgt in Vlaanderen en dit in co-creatie (hulpverlener en ervaringswerker). Daarnaast komt er drie à vier maal per jaar een intervisiegroep bijeen i.f.v. kwaliteitsbewaking.

Terug