Over de campagne

Iedereen kent wel iemand met een drank- drug- of gokprobleem, maar toch is er nog veel onbegrip. Het taboe en de (voor-)oordelen zorgen er onder meer voor dat mensen rijkelijk laat hulp inschakelen. Zo zoekt iemand met een alcoholprobleem pas steun na gemiddeld 18 jaar! Reden genoeg voor Te Gek!?, VAD/De DrugLijn, Museum Dr. Guislain en unik-id om de krachten te bundelen in een nieuwe Te Gek!?-jaarcampagne.

Het doel? De kennis over alcohol-, drug- en gokproblemen bij de Vlaamse bevolking vergroten en inzicht geven in de complexiteit ervan. Om zo deze problemen bespreekbaar te maken en stigmatisering tegen te gaan.

Een initiatief van:


TE GEK!?

Te Gek!? maakt al vele jaren geestelijke gezondheid bespreekbaar in Vlaanderen. Guy Swinnen en Selah Sue zijn al jaren peter en meter van Te Gek!?


VAD/De Druglijn

VAD, het Vlaams expertisecentrum voor Alcohol en andere Drugs, overkoepelt het merendeel van de Vlaamse organisaties die werken rond de thematiek van alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gamen en gokken. De vereniging wil vanuit een gezondheids- en welzijnsperspectief de Vlaamse bevolking in het algemeen en intermediairs in het bijzonder deskundiger maken in het omgaan met alcohol en andere drugs. VAD is de partnerorganisatie van de Vlaamse overheid in het kader van het preventiebeleid van alcohol- en andere drugproblemen. 

www.vad.be 

De DrugLijn is de publieksservice van VAD. 

www.druglijn.be


Unik-ID

Unik-id is een multidisciplinaire ontwerpplek die projecten bedenkt en realiseert. Overtuigd dat de omgeving van mensen waardevoller wordt door hun verhaal in beeld te brengen, werkt unik-id al jaren samen met Te Gek !? om mee campagnes en projecten van de organisatie uit te werken. 

www.unik-id.be


Museum Dr. Guislain

Het Museum Dr. Guislain is als museum over psychiatrie een plek waar geschiedenis en actualiteit samenkomen. De menselijke geest is steeds een bron van fascinatie geweest. Toch gaat kennis nog altijd hand in hand met mysterie. Vele vragen blijven onbeantwoord, theorieën verdwijnen en keren soms ook terug. Het Museum Dr. Guislain is een lieu de mémoire én een laboratorium, een museum ‘in de psychiatrie’ waar in de eerste plaats wordt geëxperimenteerd, bevraagd en getoetst en waar via getuigenissen, archiefstukken, kunst en fotografie de gelaagdheid van de menselijke psyche onthuld wordt.

www.museumdrguislain.be


 

Over de naam Te Gek!? ROES(T):

Als titel voor de Te Gek!?-campagne werd gekozen voor Roes(t) (zonder de ‘t’ uit te spreken). Iedereen beleeft wel eens een roeservaring. De positieve en euforische prikkels na een overwinning of een prachtprestatie bijvoorbeeld. Of de heftige emoties die je bij een verliefdheid helemaal bedwelmen, zijn ook een vorm van roes. Of de opwinding die mensen kunnen ervaren bij het beoefenen van hun passies als sport en muziek. En natuurlijk de roes na het drinken of nemen van genotsmiddelen als alcohol en andere drugs. Of de roes als je een serieus bedrag gewonnen hebt bij een krasbiljet bijvoorbeeld. Roes als symbool om eventjes weg te zijn uit de dagdagelijkse sleur, het ‘saaie’ leven,….

Maar in de campagne staat er ook een (t) achter ‘Roes’. Ze lijkt er wat los aan te hangen, maar is er wel. We zwijgen meestal over die (t). Vandaar dat we de (t) in de campagnenaam wel lezen, maar bewust niet uitspreken. Als mensen te veel drinken of problemen krijgen met een verslaving, is het moeilijk om er over te praten. De roes kan roest worden.

Roest zien we als symbool van...

  • …het mogelijk vastlopen als je telkens op zoek gaat naar die roes. Het blokkeert je leven en dat van je omgeving.
  • …een traag proces. Het roesten of ‘corrosieproces’ verloopt traag. Soms is het moeilijk om dit (verslavings)proces te keren. Hoe vlugger het opgemerkt wordt, hoe beter je het kan stoppen of veranderen!
  • …het stigma. De roestvlek die ontstaat, als een soort schandvlek die wordt meegedragen.
  • …de overtuiging dat herstel mogelijk is. Je kan het roestproces een halt toeroepen, door de factoren die roest in de hand werken aan te pakken. Sommige mensen zijn roes(t) gevoelig, of er zijn de omstandigheden die roes(t) faciliteren.
  • ...iets dat cachet, karakter en eigenheid geeft. Iets waarmee men zich onderscheidt van de rest.

 

     

Terug