Waar kan je hulp vinden als je een probleem met alcohol, drugs, pillen of gokken hebt? Of waar kan iemand die mij dierbaar is terecht? En wanneer is welk soort hulp het best aangewezen?

Hulpverlening bestaat in vele vormen maar is niet altijd even goed gekend. Ook al is veel hulpverlening er op gericht te ontwennen en te stoppen, hulp is ook mogelijk voor wie gewoon wil minderen. Of voor wie voelt dat het allemaal wat uit de hand aan het lopen is en dat tijdig wil bijsturen. Hulp hoeft evenmin duur te zijn. Het kan zelfs gratis of met een bijdrage die rekening houdt met je financiële situatie.

Ook bezorgde ouders, partners, kinderen, broers en zussen kunnen advies en ondersteuning krijgen.

Familie en omgeving

 

Hulp in en van je directe omgeving

Nogal wat mensen slagen er in op eigen kracht hun probleem aan te pakken. Met steun in hun directe omgeving lukt dat vaak nog beter. De rol die een ouder, partner of andere familieleden kunnen spelen, mag dus niet onderschat worden. Ook de huisarts kan een verschil maken: hij kent jou en je situatie als patiënt en is vaak een vertrouwensfiguur met beroepsgeheim. Je kan ook voor hulp terecht bij instanties buiten de alcohol- en drughulpverlening. Centra zoals een Jongerenadviescentrum (JAC), een Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) of een wijkgezondheidscentrum kunnen helpen om met eigen kracht en die van je naasten zelf de problemen het hoofd te bieden.

Zelfhulp

Hierbij ga je zelf op zoek naar hulp, eventueel met steun van je omgeving. Zelfhulpgroepen voor mensen met alcoholproblemen zoals AA zijn goed gekend, maar zulke groepen bestaan ook voor wie een probleem met illegale drugs, medicatie of gokken heeft. Je komt in groep geregeld samen en biedt elkaar steun. Meestal is het anoniem en er komen geen professionele hulpverleners aan te pas. Check www.zelfhulp.be.

Online hulp

Er bestaan ook online tools voor zelfhulp. Aan de hand van zelfhulpprogramma’s ga je zelf aan de slag. Gewoon thuis, in alle discretie, wanneer het jou past en zonder een hulpverlener. Daarnaast kan je ook beroep doen op online begeleiding, waarbij je via chat in gesprek gaat met een hulpverlener. De Druglijn biedt online zelfhulp, net als sites zoals Alcoholhulp.be, Cannabishulp.be, Gokhulp.be en Drughulp.be die bovendien ook online begeleiding aanbieden. Naast online hulp bieden De Druglijn en de andere vermelde sites overigens ook heel wat informatie aan, alsook kennistests en zelftests die helpen inschatten hoe riskant je gebruik is.

Op gesprek voor je  alcohol-, drug of gokprobleem 

Het is vaak niet zo bekend, maar is zeker mogelijk: in centra op gesprek gaan zonder dat je er wordt opgenomen. In zo’n centrum heb je een vaste begeleider of therapeut waarbij je regelmatig op afspraak gaat. Samen met je begeleider werk je aan je motivatie, probeer je meer inzicht te krijgen in je gebruik, zoek je manieren om niet te hervallen, … In sommige van die centra kan ook een verslavingsarts geraadpleegd worden. 

Iets intensiever zijn de dagprogramma’s die bepaalde centra aanbieden. Daarbij volg je in groep een programma tijdens bijvoorbeeld enkele (halve) dagen per week. 

In opname gaan 

Is een nog intensievere begeleiding nodig, dan kan je voor een opname kiezen. Je verblijft dan in een centrum waar je gedurende enkele weken tot maanden (of langer) elke dag aan je probleem werkt, zowel individueel als in groep. Naast gesprekstherapie zijn er meestal nog andere activiteiten, zoals sport of creatieve therapie.

Na opname kan het herstel nog een werk van lange adem zijn. Daarom is er vaak nog een tijdlang nazorg aangewezen voor je weer helemaal op eigen benen staat.

Schade beperken

De hierboven beschreven hulp is meestal gericht op het stoppen, of op zijn minst op het terug onder controle krijgen van het gebruik of het gokken, zodat je de draad van het “gewone leven” leven terug kan opnemen. Als doel is dat niet voor iedereen haalbaar. Daarom bestaat er ook laagdrempelige hulp die zich eerder richt op schadebeperking dan op onthouding of stoppen. Dat wil zeggen dat er vooral wordt ingezet op manieren om te voorkomen dat de schade door het gebruik groter wordt. Bijvoorbeeld door methadon te verstrekken of aan spuitenruil te doen. Maar ook inloophuizen of ontmoetingscentra kunnen heel wat bijdragen aan iemands kwaliteit van leven als  stoppen tot nader order niet haalbaar is.

 

Waar terecht?

Het is moeilijk om zomaar te bepalen welk soort hulp voor wie aangewezen is. Het hangt af van het probleem, maar bijvoorbeeld ook van wat iemand van die hulp verwacht en waar die in gelooft. Belangrijker dan daar te lang het hoofd over te breken, is om alvast de stap te zetten. In overleg wordt dan wel duidelijk wat aangewezen is.

De Druglijn kan daarbij helpen. Je kan er anoniem terecht, alles rustig doorpraten en afwegen. De beantwoorders kunnen samen met jou uitklaren welke hulp aangewezen lijkt. Aarzel niet!

Stel je vraag

Terug