Voor hulpverleners

Kom jij als hulpverlener of begeleider ook in contact met mensen met een gok-, alcohol- of ander drugprobleem? Of kom je soms in aanraking met mensen die lijden onder de impact van het gebruik van hun naasten of familieleden?

Hoogstwaarschijnlijk wel, dit soort problemen komen immers zelden op zichzelf staand voor. Bij heel wat lichamelijke of psychische gezondheidsproblemen en ook bij relationele, juridische en sociale problemen, waar de zorg en het welzijnswerk mee te maken krijgen is er dan ook sprake van problemen met alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie of gokken.

Elk contact dat jij als hulpverlener met hen hebt, is een kans om drank-, drug- en gokproblemen bespreekbaar te maken, het stigma tegen te gaan en zodoende de stap naar hulp en verandering haalbaarder te maken. Je hoeft zeker niet te wachten tot die problemen torenhoog zijn, ook het vermoeden van problemen of escalerend gebruik dat tot problemen zou kunnen leiden, is de moeite om te bespreken. Hoe vroeger kan ingegrepen worden, hoe minder ingrijpend vaak en
hoe meer kans op een geslaagde interventie. Veel hulpverleners hebben die ambitie maar een vraag die vaak opduikt is: hoe pak ik dat aan?

  • Heb je vragen over hoe je deze mensen best begeleidt?
  • Ben je op zoek naar goede methodieken of materialen die je kan inzetten bij de begeleiding van mensen met een verslaving?
  • Wil je je bijscholen rond deze thematiek?
  • Ben je op zoek naar kwaliteitsvolle hulpverlening voor één van je cliënten?  

Surf dan naar www.vad.be of neem contact met een van de stafmedewerkers.

VAD is het Vlaamse Expertisecentrum Alcohol en andere Drugs en mede- initiatiefnemer van de Te Gek!? Roes(t)-campagne. VAD streeft onder andere naar een kwaliteitsvolle aanpak van de alcohol- en drugthematiek. Via vorming, ontwikkeling van materiaal en informatieverstrekking ondersteunen we hulpverleners en andere professionelen.

www.vad.be

Zicht op hulpverleningslandschap voor alcohol- en andere drugproblemen

VAD overkoepelt het merendeel van de Vlaamse organisaties die werken rond de thematiek van alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie en omwille van de analogie met de problematiek ook gokken en gamen. Het gaat om voorzieningen die zich specialiseren in preventie, vroeginterventie, harm reduction en hulpverlening. Dat zijn onder andere Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG), Medisch Sociale Opvangcentra (MSOC), ambulante centra, ontwenningsafdelingen van psychiatrische ziekenhuizen en therapeutische gemeenschappen

Een beschrijving van de werking van de verschillende organisaties vind je in de online doorverwijsgids. Deze doorverwijsgids bundelt het Vlaamse aanbod.
Een handig instrument als je op zoek bent naar hulpverlening voor jouw cliënt of patiënt!

Vorming en opleidingen voor hulpverleners en andere professionelen

Met een gevarieerd opleidingsaanbod (ook online en/of op maat) wil VAD samen met de regionale preventiewerkers de praktijk van het preventiewerk en de hulpverlening ondersteunen. Meer info rond vorming en opleiding vind je hier.

Materiaal voor hulpverleners en andere professionelen

Ben je op zoek naar materiaal rond alcohol, drugs, psychoactieve medicatie, gokken en gamen? Of ben je op zoek naar methodieken hoe je best mensen met een verslavingsprobleem begeleidt? Op je website van VAD vind je materiaal dat jou inspiratie en houvast biedt als professional.

Check het VAD-aanbod!

Terug