(Zorg)organisaties per zorgvorm

Bij elke categorie zorgvormen horen verschillende soorten (zorg)organisaties. We lijsten deze hieronder op per zorgvorm.

Ambulante hulp

 • Ombudspersoon

  Bij een ombudspersoon kan je terecht wanneer je opmerkingen of klachten over je behandeling hebt.

  Meer informatie vind je op de website van OOGG (Onafhankelijke Ombudspersonen Geestelijke Gezondheidszorg)

  naar oogg.be

 • Centrum Geestelijke Gezondheidszorg

  Het team van elk Centrum bestaat uit psychiaters, psychologen, maatschappelijk werkers ... Al deze specialisten werken samen en zoeken samen met jou welke aanpak het beste antwoord kan bieden op je hulpvraag.

  Kinderen en jongeren, volwassenen en ouderen kunnen er terecht voor een consult op afspraak (niet voor opname). Je gaat normaal gezien pas naar een CGG als je ernaar wordt doorverwezen, bijvoorbeeld door je huisarts of het CLB. Een CGG is immers bedoeld voor mensen met een ernstig psychisch-psychiatrisch probleem of een probleem dat erger zou kunnen worden.

  Een CGG biedt meerdere vormen van hulpverlening die alle hetzelfde kenmerk hebben: de zorgverlening gebeurt via vooraf afgesproken consultatie- en begeleidingsmomenten. Je kan er met andere woorden enkel terecht op afspraak. Er gebeuren geen opnames.

  Meer weten

   

 • Mobiele teams

  Hulpverleners die bij jou aan huis komen om hulp of ondersteuning te bieden:

  • Mobiel crisisteam voor mensen met acute geestelijke gezondheidsproblemen 
  • Mobiele zorgteams voor (ex-)geïnterneerden
  • Mobiele teams voor mensen met ernstige langdurige geestelijke gezondheidsproblemen
 • Psycholoog, psychiater, psychotherapeut, (thuiszorg)verpleegkundige ...

  Heel wat hulpverleners werken ook, al dan niet deeltijds en op zelfstandige basis. Het gaat dan om psychologen, psychiaters of andere therapeuten. Het voordeel is dat je soms sneller bij hen terecht kan dan in bijvoorbeeld een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) of een Centrum voor Alcohol en Drugs (CAD).

  Meer weten?

 • Centra voor Ambulante Revalidatie (CAR)

  Revalidatiecentra die zich specifiek richten naar kinderen en adolescenten. Je kan er terecht voor multidisciplinaire diagnostiek en multidisciplinaire behandeling. Het team kan bestaan uit een arts, psychiater, psycholoog, ergotherapeut, logopedist, audioloog, psychomotorische therapeut, kinesist en maatschappelijk werker.

 • Centrum Algemeen Welzijnwerk (CAW)

  In een CAW (Centrum voor Algemeen Welzijnswerk) kan je terecht als je moeilijkheden ervaart in je persoonlijke leven. Dat kunnen financiële moeilijkheden zijn, problemen in je relatie of familie, of klachten die te maken hebben met verlies, eenzaamheid, stress, verslaving. Ook daders en slachtoffers van een misdrijf kunnen hier begeleiding krijgen. Het CAW heeft ook vluchthuizen voor familiaal geweld. 

  Gratis hulp

  Een CAW-team bestaat doorgaans uit maatschappelijk werkers en (relatie)therapeuten. De hulp is altijd gratis. Enkel wanneer je opvang nodig hebt, betaal je een dagprijs. Als je hiervoor te weinig middelen hebt, betaalt het OCMW dit verblijf voor je.

  Indien nodig verwijst het CAW je door naar andere instellingen of hulpverleners.

  Jonger dan 25?

  Dan is een JAC meer iets voor jou. Een Jongeren Advies Centrum kan je bereiken door te mailen, te bellen, te chatten, of door gewoon eens langs te gaan.

Integratie in de maatschappij

 • Inrichtingen voor psychiatrische revalidatie van volwassen psychiatrische patiënten

  Er is één type inrichting dat een specifieke programma's aanbiedt van beperkte duur die complementair zijn aan andere psychiatrische behandelingen, en een ander type dat zich specifiek richt naar verslavingsproblematiek.

 • Specifieke hulp

  Hulpverlening die zich specifiek op bepaalde problematiek richt, bv. therapeutische gemeenschap bij verslaving, RADAR ...)

 • Ombudspersoon

  Bij een ombudspersoon kan je terecht wanneer je opmerkingen of klachten over je behandeling hebt.

  Meer informatie vind je op de website van OOGG (Onafhankelijke Ombudspersonen Geestelijke Gezondheidszorg)

  naar oogg.be

Preventie en zorgen voor jezelf

Residentiële hulp

 • Initiatieven beschut wonen (IBW)

  Initiatieven beschut wonen verlenen zorg aan volwassenen die werden ontslagen uit een psychiatrisch ziekenhuis en die ondersteuning nodig hebben bij het zelfstandig wonen.

  Meer weten

 • Psychiatrisch ziekenhuis

  Een psychiatrisch ziekenhuis biedt residentiële psychiatrische hulpverlening voor mensen met ernstige psychiatrische problemen. Je verblijft er dus dag en nacht. Sommige ziekenhuizen hebben een specifiek aanbod voor kinderen en jongeren. In het psychiatrisch ziekenhuis kom je terecht via doorverwijzing van een huisarts of op eigen initiatief. 

  Meer weten?

 • Psychiatrische verzorgingstehuizen

  Psychiatrische verzorgingstehuizen verlenen residentiële zorg aan personen met een stabiele, langdurige psychiatrische aandoening en aan personen met een verstandelijke beperking die permanente zorg of toezicht nodig hebben.

 • Psychiatrische afdeling in algemeen ziekenhuis (PAAZ)

  Een psychiatrische afdeling in een algemeen ziekenhuis biedt residentiële psychiatrische hulpverlening. Je verblijft er dus meestal dag en nacht. (Sommige PAAZ-afdelingen bieden ook zorg aan via daghospitalisatie.) Vooral volwassenen en ouderen maken hier gebruik van, maar sommige afdelingen nemen ook kinderen en jongeren op. Op de PAAZ kom je meestal terecht via een spoedopname.

  Meer weten?

 • Ombudspersoon

  Bij een ombudspersoon kan je terecht wanneer je opmerkingen of klachten over je behandeling hebt.

  Meer informatie vind je op de website van OOGG (Onafhankelijke Ombudspersonen Geestelijke Gezondheidszorg)

  naar oogg.be

 • Psychiatrisch dagcentrum

  In een dagcentrum, dat meestal bij een PAAZ of een psychiatrisch ziekenhuis hoort, kan je terecht voor een intensieve deeltijdse behandeling. ’s Avonds en in het weekend ben je thuis, zodat je je behandeling kan combineren met je gezinsleven, je sociaal leven en je hobby’s. 

  Het team van een psychiatrisch dagcentrum bestaat doorgaans uit psychiaters, psychologen, (psychiatrisch) verpleegkundigen aangevuld met bijvoorbeeld ergotherapeuten, bewegingstherapeuten, creatieve therapeuten, maatschappelijk werkers …

Zorgprojecten in jouw wijk of buurt

Terug