Over Te Gek!?

Te Gek!? maakt van het hoofd een zaak!  

Eén persoon op drie krijgt ooit te maken met psychische problemen. Door hardnekkige vooroordelen, stigmatisering, schaamte of gebrek aan kennis wordt er te weinig gepraat over hoe iemand zich echt voelt en vaak te laat hulp ingeschakeld. Te Gek!? probeert daar verandering in te brengen door in Vlaanderen informatieve en taboedoorbrekende campagnes op te zetten rond geestelijke gezondheid en psychische problemen.  

Sinds 2004 maakt Te Gek!? geestelijke gezondheid bespreekbaar bij het brede publiek. We slopen het taboe door heel wat activiteiten te organiseren die o.a. het belang van praten over geestelijke gezondheid onder de aandacht brengen. Denk hierbij aan jaarcampagnes zoals Wellicht (jaarcampagne over depressie) en Roes-t (jaarcampagne over problemen met alcohol, drugs en gokken), muziektheatertournees zoals ‘Ik ben de Walvis’ en ‘Nerveuze Vrouwen’, Te Gekke wandelingen, de Te Gekke School, het Te Gek!?-scholenaanbod, documentaires, krantenbijlages ... 

Te Gek!? ijvert voor een geestelijk gezond Vlaanderen waar mensen met een psychische kwetsbaarheid zonder stigma of discriminatie volop kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. Kortom, voor Te Gek!? is geestelijke gezondheid een hoofdzaak.

Artiesten Guy Swinnen en Selah Sue zijn respectievelijk peter en meter van Te Gek!? en dragen deze boodschap mee uit. 

 

Te Gek!? maakt deel uit van Psyche vzw

Psyche vzw is een relatief nieuwe naam binnen het landschap van de geestelijke gezondheidszorg. Eind maart 2022 smolten Steunpunt Geestelijke Gezondheid/Te Gek!? en het Vlaams Overlegplatform Geestelijke Gezondheid samen tot de nieuwe vzw. De organisatie is actief op heel wat domeinen binnen de geestelijke gezondheid(szorg) en lanceert initiatieven ter bevordering van herstelgerichte zorg en mentale gezondheid.

Naast Te Gek!? bestaat Psyche vzw uit nog drie andere merken met elk specifieke opdrachten en specifieke doelgroepen:

  • Met de brand Psyche biedt onze organisatie ondersteuning aan zorgprofessionals binnen voorzieningen in de ggz, de netwerken, de zorgorganisaties en de patiënten- en familieorganisaties. Psyche fungeert als forum voor hen om expertise en ervaringen te delen, te versterken en uit te dragen en focust op herstelondersteunend werk en ervaringsdeskundigheid.
    Meer info op www.psyche.be
  • De onafhankelijke ombudspersonen (OOGG) waken over de correcte toepassing van de patiëntenrechten in de ggz en zijn een aanspreekpunt voor patiënten.
    Meer info op www.oogg.be
  • De medewerkers van Tandem leiden gedetineerden met een geestelijke gezondheidsproblematiek toe naar gepaste hulpverlening na detentie.
    Meer info op www.tandemggz.com
Terug