Over Te Gek!?

Al twee jaar werkt en creëert Te Gek!? samen met vijf organisaties onder één dak binnen het Steunpunt Geestelijke Gezondheid. Vanaf 10 februari 2021 treedt het Steunpunt Geestelijke Gezondheid als geheel naar buiten onder de naam ‘Te Gek!?’. Met de baseline “maakt van het hoofd een zaak” willen we door te versterken, verbinden en vernieuwen samen de toekomst van de geestelijke gezondheidszorg aanpakken.

Naast het bespreekbaar maken van geestelijke gezondheid zal het verruimde Te Gek!? nu ook inzetten op een humane geestelijke gezondheidszorg met tal van uitgerolde activiteiten en nieuwe initiatieven.

Denk hierbij aan het ontwikkelen van methodieken en praktijkondersteuning, kwartiermaken, buddywerking, herstelacademie, herstelplatform, Open Dialogue, De ZorgSamen, het organiseren van congressen …

Voor Te Gek!? is geestelijke gezondheid essentieel. Door de krachten van verschillende organisaties te bundelen en elkaar te versterken is Te Gek!? hét aanspreekpunt wat betreft geestelijke gezondheid.

Verbinding

We willen verbinding maken tussen alle mensen, omdat psychische kwetsbaarheid een zaak is van en voor iedereen, samen met de familie en de hulpverlener. We streven hierbij naar een gelijkwaardigheid tussen de mensen die begeleid worden en hulpverleners, alsook de familieleden en omgeving, en geven dit gestalte in co-creatie.

We geloven dat een verbindende, solidaire en gastvrije maatschappij de beste garantie is voor inclusie. Want hoe meer mensen zorg voor elkaar dragen, hoe groter de kans dat de meest kwetsbare mensen aansluiting blijven vinden.

Herstel als basisvisie

Het gaat hierbij over herstel als basisvisie. We zijn bekommerd om de psychische gezondheid van de mensen en pleiten voor een humane aanpak, want iedere mens verschilt, iedere mens leeft op zijn eigen, unieke manier.

Op 10 februari lanceert Te Gek!? een nieuw symbool dat menselijke verbinding wil versterken en psychisch (on) welbevinden voor iedereen nog meer bespreekbaar wil maken.

Met onze actie aan het Atomium willen we dit symbool krachtig doorgeven, zowel aan de sector als aan het brede publiek om mensen zo meer te verbinden met elkaar.

Te Gek!? wijdt haar volledige aandacht aan het hoofd. Want geestelijke gezondheid is een HOOFDZAAK. Kortom, Te Gek!? maakt van het hoofd een zaak. Samen maken we van het hoofd een zaak.
Terug