Studie 15 jaar Te Gek!?

Naar aanleiding van het 10-jarig bestaan van Te Gek!?, werd in 2014 een onderzoek uitgevoerd in een representatieve steekproef van 2000 Vlamingen. Dit onderzoek peilde naar de kennis over Te Gek?!, naar de psychische problemen die mensen ervaren, of ze hier al dan niet hulp voor hebben gezocht, en naar hun mening over psychische ziekten.

In 2019, vijf jaar later, hebben onderzoekers van het Center for Contextual Psychiatry aan KU Leuven samen met Te Gek!? dit onderzoek herhaald in een nieuwe representatieve steekproef van 2000 Vlamingen.

Wat is er veranderd op die 5 jaar tijd? Evolueren we in de goede richting en beginnen we stilaan wat meer genuanceerd te denken over psychische problemen? Of valt dit tegen? En wat is de mogelijke rol van Te Gek!? in dit alles?

Dit onderzoek richtte zich op 4 grote vragen:

  1. Kennen mensen Te Gek!? en zo ja, en wat vinden zij van Te Gek!?
  2. Hoeveel mensen krijgen te maken met psychische problemen en zoekt men hulp?
  3. Hoe denken mensen over mensen met psychische problemen?
  4. Hoe denken mensen over professionele hulp voor psychische problemen?

Als antwoord op de eerste vraag werd duidelijk dat 35% van de mensen Te Gek!? kent en dat is een toename met 20% ten opzichte van 2014. Te Gek!? bereikt meer vrouwen dan mannen, meer mensen onder de 55 jaar en meer hogeropgeleiden. De mensen die Te Gek!? kennen, weten waar het voor staat en vinden Te Gek!? waardevol.

Uit dit onderzoek blijkt dat 40% van de mensen psychische problemen heeft of heeft gehad, dit aantal is licht lager dan in 2014. De helft van de mensen met psychische problemen zoekt hier ook hulp voor maar dit cijfer is niet veranderd sinds 2014. Hulp zoeken gebeurt vooral via de huisarts, maar voor een aantal aandoeningen steeds vaker bij de psycholoog.

Globaal genomen denken Vlamingen eerder neutraal over mensen met psychische problemen. Dit is niet veranderd sinds 2014. Mensen die Te Gek!? kennen denken eerder positief over mensen met psychische problemen. Wat opvalt is dat men wel meer denkt dat anderen stigmatiserend denken over psychische aandoeningen. Hoe minder men zelf stigmatiseert, hoe meer men denkt dat anderen stigmatiseren. Dit kan enerzijds verklaard worden doordat mensen misschien gevoeliger geworden zijn voor stigma in de samenleving. Anderzijds kan het ook dat mensen door anti-stigmacampagnes, meer gaan denken dat er stigma is.

Ten opzichte van 2014 staan mensen meer open voor hulpverlening. Toch vertaalt dit zich niet in het zoeken van meer professionele hulp. Mensen die Te Gek!? kennen, staan meer open voor hulpverlening dan mensen die het niet kennen en ze zoeken ook effectief meer hulp voor hun psychische problemen.

Bekijk/download het volledige rapport!

Terug